Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Ipeľská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Ipeľská kotlina

Miesto v Ipeľská kotlina

V Ipeľská kotlina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Ipeľská kotlina:, 1 z 17

Pod záhradami, Záhumnie, Malá kúria, Nad mlynom, Sibéria, Za riekou, Balička, Pod Malým vrchom, Pri Hradzianskom chotári, Pálikovec, Zákľuka, Kapica, Lúky, Verbeška, Horné Príbelce, Pod dedinou, Pri Močidlách, Za humnami, Kapustnice, Tisovník, Zdola Malej Viesky, Horné konopiská, Páterka, Hrb, Za hôrku, Malý Bretonec, Mlyn, Pravička, Za žliebkom, Zábava, Krížnice, Modrý Kameň, Záferka, Majerské zeme, Za Katovkou, Staré Vinice, Bodor, Nad dedinou, Potok Dolina, Nad studničkou, Veľká ráztoka, Dolné lúky, Za záhradami, Dolná lúka, Integra, Táliky, Za ošipárňou, Zajská dolina, Horné štáliky, Chmelín, Medzi priehony, Pažiť, Pätnica, Vinice, Biela studňa, Malý Kiarov, Kapustnisko, Kiarovská samota, Sobôtky, Sobôtka

Miesto, Ipeľská kotlina:, 2 z 17

Horné záhumnie, Syrové vrecká, Nad Závadským potokom, Rybník, Na Vinici, Kapustniská, Pustasik, Konopnice, Rárožská pustatina, Šára, Kopanice, Ortovisko, Verestoveň, Pod Luh, Kopanica, Úboč, Spodný hon, Pažiť, Nad Pažiťou, Do Čalomijského chotára, Nad Starým vrchom, Do Pažiti koncom, Do hradskej, Surdícka stráň, Jasenec, Pod Vrabčím vrchom, Pri cintoríne, Pod Surdíkom, Nad jamami, Konopiská, Pod záhradou, Vápenica, Dlhé jutrá, Pri Ráztoke, Prostredná Hruština, Do Ráztoky koncom, Urbárska pastva, Horné lúky, Lukošský kút, Hruštiny, Ryžoviská, Dolná Hrušťina, Kostolná, Močkanka, Dedinské lúky, Hrúžeľ, Pod vinicani, Dolné lúky, Šarina, Hradište, Hornádka, Pri Ipli, Za horou, Byčia dolina, Nový vrch, Majerské, Dlhé Ružiny, Pod vinicami, Hruštianské lúky, Veľký kút

Miesto, Ipeľská kotlina:, 3 z 17

Hrudeľ, Jamy, Cez mláku, Hľadno, Pustatina, Krátke Ružiny, Ortovisko, Pri pivniciach, Cvrkavka, Vinice, Nové vinice, Pažit, Dľžiny, Budská lúka, Červenáčka, Studnička, Pri Kríži, Pri Háliku, Pod zemami, Mláka, Ráztoka, Šútrik, Chríb, Biele zeme, Piesok, Stráň, Močiar, Roveň, Studená stráň, Nemeš, Drieňov, piesok, Hadigaš, Nemes, Železníky, Nad kostolom, Vartiečka, Kobolica, Hradzianske vinice, Kutička, Stredné lazy, Mlynský járok, V kúte, Hradziansko, Barošky, Veľká Raveň, Pod skalou, Medzi jarky, Dolná vrbina, Brehy, Mláka, Vápenice, Vidovec, Kutina, Ožina, Kúria, Bendovské lúky, Cerovec, Šťavica, Pod závoz

Miesto, Ipeľská kotlina:, 4 z 17

Hruštinské lúky, Jarčaniská, Borovčie, Ortoviská, Pri Kamennom kríži, Pri hruške, Býčia studňa, Háje, Široké prielohy, Medvedia studňa, Za novou cestou, Dolina, Hruština, Prevráteniny, Kostolný vidovec, Kováčovský vrch, Hrebenačka, Pod Sibériou, Farkaška, Drieňovka, Čurkotka, Panská z hrada, Surdok, Haneska, Klátna, Nad studňou, Dlhý vidovec, Horná vrbina, Nad Haneskou, Vrchy, Manková, Dolné lúky, Bukovinka, Dlhé rovne, Pod Hrádkami, Prchavice, Vrchné lúky, Na Dúbravky, Nad studňou, Starý háj, Ďaleký výhľad, Obeckovský vrch, Jankovský vrch, Medzi Patance, Líščie jamy, Jankova lúčka, Nad vinicami, Jazerné lúky, Veľké rovne, Hrobľa, Studený vŕšok, Pod tehelňou, Hlavy, Panská lúka, Obľahel, Veľká tabla, Pod hájom, Kucak, Silanky, Brody

Miesto, Ipeľská kotlina:, 5 z 17

Na vrchu, Spodný prieloh, Cerina, Miškovka, Sádky, Valachovka, Široké Dráhy, Kratiny, Prostredná, Nad krížom, Pod Riglom, Nad Pálikovec, Curmanka, Dolný tormáš, Pod Bukovinkou, Gajdoška, Močiarik, Za mlyniskom, Široký prieloh, Veľká tabla, Súdenina, Nad jarky, Horný tormáš, Chotár, Pod Martinským vrchom, Nad Búroskovom, Pod Surdokom, Kozia roľa, Nad Pánskou z hradou, Pustatina, Kalovníky, Dolné zeme, Čihadlo, Bukovec, Za Krtíšskym potokom, Veľkodáľovský les, Kopcovité, Úzke dráhy, Vráta, Háj, Zrúbanina, Horné zeme, Ploštiny, Úboč, Nad lúky, Dolná Manková, Dielničky, Nad mlynom, Háj, Rigel, Dievčenský úhor, Dlhé Diely, Smrdiatá, Veľkodáľovský pustý les, Svah okrúhlého stromu, Kukučka, Kopanice, Nad Bukovcom, Nad lúčnym mlynom, Močiar

Miesto, Ipeľská kotlina:, 6 z 17

Dolné Škriavniky, Vysoká skala, Balašov vrch, Michalkovička, Nad Hrádkami, Dolné lúky, Rovášov vŕšok, Návozy, Za Horný háj, U brestia, Tehlovňa, Veľké lúky, Kozí hrb, Za orechom, Veľká hora, Prachárňa, Hŕbok, Brezinky, Nad Pravičkou, Kostolná, Nad Bukovcom, Voľava, Do ravien koncom, Za dolným hájom, Nad parkom, Ľuboreč, Borokváš, Za hájom, Spodné prielohy, Nad brezinky, Nad chyžou, Starý háj, Staré vinice, Rákytie, Na jame, Záhumia, Nad hradskou, Rúnik, Dolné rovne, Mačudovci, Močidlá, Pod Ľuboriečskou cestou, Medzi potokmi, Kopanice, Žobrák, Kostolný Ortvan, Za horným hájom, Nad Jamou, Diniská, Kňahník, Borovkáš, Ročkárova hora, Za potokom, Bešeňov, Hlboké, Čonkabuk, Kapasz puszta, Za humná, Ivanka, Horný háj

Miesto, Ipeľská kotlina:, 7 z 17

Za Kozí hrb, Hore koncom, Jazarcia, Beľava, Žobrácka dolina, Háj, Jamy, Vlčia jama, Pod lipinou, U chotára, Syrava, U tŕnia, Soví svah, Na Tri jarky, Pod Chrasťou, Borovkáš, Na Topoli, Hnojový vrch, Húštie, Nad Dankovcom, Pod hradskou, Kakatka, Roveň, Dobošová, Lazy, Pod brody, Bresťovec, Bukovská dolina, Sklady, Do Čergu, Trávne lúky, Klinovačky, Mačia stráň, Hôrka, Horný Bukovec, Dúbrava, Široké, Vrch Brezinka, Nad Voľavou, Viničky, Valkovo, Pod Starý háj, Za mostom, Pri mlyne, Dolné prielohy, Pri hati, Mláchy, Skalná baňa, Nad Mlynským jarkom, Horné prielohy, Nad pustatinou, Prielohy, K Vátovciam, Kapustnice, Ohrady, Noviny, Čachovo, Boky, Kraje, Kapustnice

Miesto, Ipeľská kotlina:, 8 z 17

Bučina, Húšťava drozdov, Chrasť, Plesá, Pod skalinou, Pod Stráničkou, Hrušťovec, Pod vinicami, Za dolinky, Kňazovské, Tále, Hrb, Mlynský járok, Do Voľavy, Kúria, Dolné lúky, Nad záhradami, Mačíňa, Uhrinov vŕšok, Na Doline, Nad Bartóčkou, Dieliky, Vlčia jama, Za priehonom, Hlavy, Dolina, Jobáďov, Nad lúčkami, Prieložský jarok, Pod Babkou, Za vrch, Moštec, Nad Starými Vinicami, Cez púť, Dolná hora, Dolný háj, Chotár, Kremenia, Veľký kút, Nové Vinice, Dolný Bukovec, Bukovec, Nagykút, Pod Bieľučkým potokom, Stužka, Gelendov laz, Dynisko, Nad Hlbokým, Podiely, Remník, Nad Kapustniskami, Staré vinice, Páterka, Kamenná brána, Zore, Pod Vinice, Sedreš, Koprovnická hora, Kropáčka, Na Dbole

Miesto, Ipeľská kotlina:, 9 z 17

Čierny prieloh, Komín, Kostolná, Kozárka, Jazero, Nad Chlievnym potokom, Telek, Za Bielou hlinou, Ťakiarov jarok, Konopiská, Jastrák, Sikliak, Pažítky, Červený vŕšok, Pereš, Líšky, Širiny, Kapustné záhrady, Zadné lúky, Pod Bovdiškou, Malé ortovisko, Nad stodôlkou, Sklady, Skalina, Nad vinicami, Paškácie, Vraveň, Humná, Troje hony, Dúbrava, Pod Čotou, Rackyne, Dráhy, Hlboké, Horné strminy, Medzník, Pecná stráň, Bralce, Siedma tabla, Za Dolné humná, Hybec, Úzke lúky, Močiar, Stránička, Vyhorenina, Za šibenicou, Ráztoky, Majerská, Za Dolinou, Jamky, Gáborka, Dlhé, Za Starou riekou, Oskoruža, Hlúšťa, Pod cintorínom, Kratina, Kostolná, Zdola dediny, Chrastiečka

Miesto, Ipeľská kotlina:, 10 z 17

Za Kakatkou, Lúky pod záhradami, Strminy, Koprovnička, Prostredný hon, Vyškovo, Dankovec, Bovdiška, Pancierka, Žabica, Pavlovica, Na vrchu, Pri Vrbovke, Skaličný vŕšok, Mlynský jarok, Selce, Nad Medokýšom, Šarkanka, Šiašov vŕšok, Za jarok, Lúky, Pod Dubím, Úzke, Vinice, Poldieliky, Krivá púť, Pustatina, Mlynské polia, Rovne, Pod jarkom, Nad Chrasťou, Chlievnym potokom, Pod hájom, Ortoveň, Močiare, Pod horou, Záhumenica, Prvošné, Bánov háj, Biaľuška, Pustý laz, Vrchný hon, Cirkevná, Ravne, Pažiť, Pri brode, Prístavkov vŕšok, Nad chodník, Preľač, Galamijská pastva, Pod Brúskom, Holizne, Klinčok, Nad mlyn, Do Žihľavského chodníka, Za vrchom, Rakyta, Chotár, Strnádka, Na Chotári

Miesto, Ipeľská kotlina:, 11 z 17

Pod hloh, Čierťažný hrb, Iňanec, Nad Ráztokami, Halík, Husia pastva, Hlavy, Stráčky, Pod jarok, Mozdrička, Kokava, Mezník, Veľká lúka, Ohrada, Šárna, Za Horné humná, Nad Breziny, Pod Rakytou, Konopnice, Chabdie, Galamia, Pod hrbom, Za humnami, Nad cintorínom, Nad Ráztoky, Holizné zeme, Breh, Kocheľ, Pri Hradskom chodníku, Medzi vody, Kopane, Dielnice, Horné vinice, Chrašť, Úhrady, Nad vinicami, Rovne, Za cintorínom, Pod Chlievnym potokom, Rovne, Stupné, Pod Bralce, Pod kaplnkou, Štrkovec, Dolné vinice, Pri Medokýši, Horné lúky, Drienik, Pod Hájiky, Tuškov diel, Vernica, Bohušova dolina, Do Vrbovky, Nad Mezníkom, Uranička, Vyškovce, Hrb, Dolinský klin, Široké lúky, Šibenica

Miesto, Ipeľská kotlina:, 12 z 17

Veľká lúka, Pod Tehlou, Dlhé diely, Pod Stráňou, Háj, Klokoč, Studnička, Fialkový háj, Hlinište, Cibulisko, Šavlovica, Jama, Dlhé zeme, Paškacie, Tably, Vlčia jama, Mlyniská, Pod viničkami, Zhora dediny, Polomka, Nad Pažítky, Prostredný vŕšok, Pazucha, Pod vinicami, Zhora kostola, Pracháreň, Predné lúky, Rázsochy, Štepnica, Krákorov vrch, Chlanačka, Pusté, Šibeničný vršok, Kozí vrch, Katovka, Nad mestom, Plachtínsky vrch, Veľká hora, Kamienka, Kalvársky vrch, Pod Holým vrchom, Vinice, Vrch hlavy, Za vrchmi, Terke, Dolina, Koliesko, Judin vrch, Holý vrch, Pod luhom, Starý vrch, Pri kríži, Srňajka, Spodná Srňajka, Hradské pole, Tortuška, Vrchná Srňajka, Záhumnice, Piesky, Drieňovka

Miesto, Ipeľská kotlina:, 13 z 17

Mešovka, Pánske pole, Očenáška, Sušiny, Pustý vrch, Polianky, Stavenô, Ďurova hora, Pecná stráňa, Mankova, Mandové kúty, Rovne, Stredná tabla, Veselý vŕšok, Pod Selčiankou cestou, Gočovské vinice, Bendiak, Pod horou, Močiar, Baza, Starý vrch, Za lesom, Sukničky, Dĺžiny, Ďurková dolina, Pod majerom, Čierne stromy, Zlatá baňa, Čalomijský bok, Dolina, Chrastinský jarok, Skalnatý bok, Breza, Gaštanov sad, Lazná ortoveň, Panina studňa, Trojrožná, Ďurkova dolina, Kožuška, Nová vinica, Mútnice, Dolinka, Stará vinica, Boháč, Malý Radov, Ploský vrch, Košik, Gerhardov vrch, Kalmárovská, Kapustnisko, Perné, Horník, Cerina, Pod kostolom, Vlnistá, Nad vinicami, Holica, Peťovský mlyn, Potok Krtíš, Jánsky vrch

Miesto, Ipeľská kotlina:, 14 z 17

Vrch háj, Šťavičný bok, Močiar, Lažtek, Zrúcanina, Jasenie, Horná lúka, Horná lúka, Štefanka, Za hradskou, Cerinská lúka, Pliešky, Lapoška, Ortovisko, Dielik, Dolné Lážteky, Kerekište, V Lipine, Lesenický bok, Kalovník, Studničky, Kratina, Ďateliniská, Šípsky bok, Chrenovské lúky, Dedinská lúka, Za vŕbovým potokom, Veľká lúka, Dľžiny, Trhanec, Nad haťou, Hlboká púť, Bardanka, Kostolík, Boží vch, Banský vrch, Patančov jarok, Lipinský vršok, Nad cintorínom, Malská pustatina, Okrúhla lúka, Za vinicami, Kozí prieloh, Drozdovky, Dievčí vrch, Proletár, Piesočná pastva, Vlčie jamy, Šíp, Do kúta, Kút, Tri berky, Čahovské spodky, Rovienky, Nad dolinkou, Staré vinice, Lazce, Peťov, Dlhá zem, Nad salašom

Miesto, Ipeľská kotlina:, 15 z 17

Dlhé, Nad jarkom, Pod Lipinou, Dlhé lúky, Pri krčme, Pri Ipli, Hora, Nad jazarom, Nad mačienkou, Babky, Pod vinicami, Hrabina, Vinice, Bačov vrch, Írek, Bukovská dolina, Mišov kút, Piesočná lúka, Radovský vrch, Pri studničkách, Horné lúky, Za potokom, Španie lúky, Hermanka, Záhumnie od Príkľaku, Motúzy, Kamenčistá, Patanč, Šedivec, Kopanice, Lipina, Pododvor, Kamenná žena, Lipina, Huďagovské vinice, Balcovka, Vinice, Bukovina, Pod cintorínom, Mlynský kút, Čaja, Ivanov bok, Štvrtocká dolina, Lovosie lúky, Veľký vrch, Čák, Pod Chabinu, Zdola Vrbového vŕšku, Nad kostolom, Vrbina, Šariny, Nad Pažiť, Za Brehom, Prosno, Kozí chrbát, Dolné Pole, Mlynská lúka, Močiar, Za hruštinou, Krtíš

Miesto, Ipeľská kotlina:, 16 z 17

Pri chotári, Topoľ, Za Mikino, Nad Pravickým chodníkom, Upávča, Konopisko, Mlynské, Chotár, Priesadisko, Osikový jarok, Križanovo, Vrch Jazero, Holý vrch, Pod Bukovinou, Psia dolina, Kalanzova samota, Strielnica, Za mlákou, Egreš, Skalica, Pod záhradami, Barátka, Vidky, Rak, Močidlá, Pod Staré slivky, Peserany, Zadné hony, Horné lúky, Pod Pieskom, Hlinište, Jazar, Kratina, Hlboké, Nad Strmým, Capáš, Paľov vŕšok, Za chrasťou, Päta, Sakalovská hora, Pod Stráničkou, Jablonec, Dlhé, Pri Trebušovskej, Vlčia jama, Horné Vidky, Hladovec, Rovne, Pod vinicami, Vranov jarok, Dlhé, Studienky, Horné lúky, Sakalovo, Staré vinice, Kukava, Šitina, Dolné Rovne, Hloď, Bresťová

Miesto, Ipeľská kotlina:, 17 z 17

Nad vinice, Želiarky, Hriešna lúka, Za vinicami, Sysľov vŕšok, Meľachovo, Do Koštova, Pod Húšťavkou, Ragňa, Cerina, Nad lácovou, Otlík, Glabušovské vinice, Úvrate, Dielec, Dolná hora, Jelšovie, Vtáčnik, Benčíkov vŕšok, Valavné lúčky, Hajsákova záhrada, Na cerinu, Závoz, Pod Strehovskou cestou, Predná voda, Haličsk cesta, Chotár, Jazero, Bukový járok, Neniská agáčina, Brlobáška, Pod Dolnou studničkou, Klinovačka, Margetiná, Ďalogov vŕšok, Košarisko, Kriviny, Funduše, Tri kamene, Za Ohrady

Podobné, Ipeľská kotlina:

1803x turistika, 1716x miesto, 14x chranený strom, 14x turistické informácie, 14x strom, 13x orientačný bod, 11x atrakcia, 8x prístrešok, altánok, 5x komín, 3x orientačná mapa, 2x poľovnícky posed, 1x miesto na piknik, 1x studňa, 1x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Ipeľská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://ipelska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.