Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Ipeľská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Ipeľská kotlina

Miesto v Ipeľská kotlina

V Ipeľská kotlina sa nachádza viac ako 1000 kusov miesto.

Miesto, Ipeľská kotlina:, 1 z 17

Urbárske, Stračie, Medzi dvoma cestami, U starého mlyna, Bažantnica, Do Čalomijského chotára, Lipina, Svetlá, Prameň, Dolné povrazy, Za Kalicou, Galagoš, Urodné konce, Horné lúky, Úvrať, Do Lipiny, Dyniská, Nad Lipin, Stádlo, Malé Zahorany, Žákov, Hrb, Tále, Vonná dolinka, Hámorský vrch, Pri žanovskom potoku, Na buku, Pestrá lúka, Bohušové lúky, Kukuričné pole, Gubáreň, Ku škôlke, Nad studňou, Križanovo, Krivý, Chudejka, Lúky, Chotársky jarok, Horné lúky, Pri šťavici, Drsné, Horná Brezina, Priepustky, Farský rad, Krakuš, Chrbát, Vilova studňa, Pažiť, Trávnik, Gočovské vinice, Poldieliky, Kalné, Jazierko, Nad potocik, Repnisko, Háj, Šibenica, Jarčaniská, Čoltovská cesta, Šibeničný vršok

Miesto, Ipeľská kotlina:, 2 z 17

Prostredná Hruština, Knehyne, Za Jelšovím, Rigel, Kohárska dolina, Stračí dvor, Cintorínova stráň, Predný kozí chrbát, Pri potoku, Pod hájikom, Stará vinica, Podháj, Medzi potokmi, Studená dolina, Malé ortovisko, Šariny, Za Starou riekou, Cerina, Pod Brestínkou, Úzke dráhy, Pod horami, Pod kozkou, Rakytie, Konopnica, Cakov, Medzi vŕškami, Dolná hora, Pod brašnou, Potlak, Sulická dolina, Pri prameni, Veľký most, Panská lúka, Lúčka, Múrik, Horná lúka, Hlboké, Kovšinská dolina, Nižný chotár, Podchod, Breziny, Hájik, Výmenná cesta, Pod jabloň, Pod Abačom, Tehlovňa, Za dolným hájom, Pod Bučím, Humná, Záhradky, Pod vinohradom, Zdola Vrbového vŕšku, Pod parkom, Pustatina Morho, Medzi cestami, Konopisko, Veľká cerovina, Nad Chrasťou, Konča lúk, Čandov uhol

Miesto, Ipeľská kotlina:, 3 z 17

Veľká lúka, Nad parkom, Urbárska hora, Breziny, Malá lúka, Pod hrbným, Horná veľká zem, Táliky, Cirkevná, Ľanoviská, Šuška, Nad jarkom, Štrkový vrch, Srnec, Podjazd, Priehoň, Višňové, Jazarcia, Chotár, Agáčina, Kratina, Kerekét, Konopiská, Pod Vysokou, Horná Bukovina, Tŕnie, Prídavky, Nižný ljoz, Pod hájom, Vyšné dediny, Chýrna lúka, Albertove, Marína, Ku panickej studni, Pod tehelňou, Tubuj, Horný háj, Bottove pustatina, Záhumnie, Dolina, Poľské priekopy, Holizne, Nad kostolom, Krivá púť, Viničný prieloh, Vernica, Na samote, Skalina, Za novou cestou, Borovina, Na chotári, Horné lúky, Richtárka, Bančal, Na vrchu, Lázky, Lické, Hraničné, Krátke Ružiny, Horný okraj

Miesto, Ipeľská kotlina:, 4 z 17

Hole, Večerná, Veľký les, Rybník, Brezina, Vidky, Kohnet, Gondovské slatiny, Lašanka, Dlhé motúzy, Ružové, Dolina, Zomborské vinice, Do ravien koncom, Medzi cestami, Dlhé, Hrb, Sovie, Veľký diel, Veľká lúka, Dolinka, Dievčenský kríž, Rúbanisko, Obecné, Za záhradami, Plochy Berteš, Večikovo, Kopanica, Staré konopnice, Kubovského samota, Biela, Zemľanka, Medzi priehony, Egreš, Pod dubom, Okrajné, Pod vinicami, Renekovo, Kožuška, Za Krtíšom, Malá Helena, Nad pasekou, Jeleno, Dielik, Brezník, Pri Držkovskej ceste, Veľká hora, Pažiť, Kostolná, Surdok, Dlhé, Letnica, Adamov hon, Zrúbanina, Saul, Smradľavá studňa, Kozí hrb, Za vrchmi, Plotisko, Petrus

Miesto, Ipeľská kotlina:, 5 z 17

Galomia, Volnerova pustatina, Pri železnom, Na haličskú cestu, Chríb, Nad Bartóčkou, Nad pivnicami, Nad haťou, Vyšné trstie, Vinice, Pažiť, Pod Martinským vrchom, Viešťanská cesta, Haluzina, Brezina, Horné záhumnie, Do hája, Mláčky, Pod Hadaričkou, Rodnok, Pod vrch, Skryté klčovisko, Jozefov majer, Skalica, Nad cestou, Dubník, Jelšovo, Malá studňa, Pri Hradskom chodníku, Za vŕbovým potokom, Čebovské vinice, Drabancov vrch, Prostredné pole, Michalkovička, Dlhý hon, Dlhšie, Záhora, Na močiari, Španica, Dolica, Za mlyniskom, Tichý vrch, Nad konopnicou, Cirkevné, Pri jarku, Lacovo, Holotinka, Kramarka, Tŕnie, Mlynské, Dynisko, Za hruštinou, Zuniaca, Močiar, Osem stromov, Piesočná lúka, Zdola dediny, Pri Ipli, Stráň, Pod stráňou

Miesto, Ipeľská kotlina:, 6 z 17

Majerom, Lipová stráň, Nad Mlynským jarkom, Kalodianský mlyn, Hornádka, Pod horou, Karanč, Čumica, Dlhé, ciceriska, Hlboká púť, Pod západnými záhradami, Cirovky, Za záhradami, Potkany, Stavence, Ráztoky, Dolnie pole, Žipský les, Šťavica, Húšťava drozdov, Pod hrbom, Ohrada, Pod Mikov, Dolinka, Kozí chrbát, Draškovské, Lalíkov vrch, Konopiská, Kopane, Vrbová lúka, Jakubka, Šarinová lúka, Lábodička, Kerekište, Horné lúky, Dolné lúky, Krudička, Dolina, Vyšné lúky, Chrastinský jarok, Cerovisko, Do Hrušťana, Dolné prielohy, Veľká tabuľa, Dlhý vidovec, Šiašov vŕšok, Pálov grúň, Spáleniská, Bakšova pustatina, Sanač, Biela zem, Za mlákou, Krnačka, Chrasti, Lipčejka, Na Bartonskú, Bukové lúky, Pod bielym stromom, Barošky

Miesto, Ipeľská kotlina:, 7 z 17

Pastva, Rúbanisko, Dolná lúka, Račkov brod, Veľký Háj, Dlhe, Kupenská, Macov vrch, Pod vinicami, Konopisko, Slaná studňa, Za hájom, Vraveň, Alexandrovske, Pavlov Háj, Konopničky, Veľká dolná zem, Balašov vrch, Farská lúka, Močiare, Banište, Pod Slaným vrchom, Nová lúka, Spodné kopane, Padarovček, Na dubine, Nad lazom, Velický veľký les, Pri krčme, Kriviny, Dlhé, Veľká Slatina, Dolný les, Poľana Opatová, Dolinky, Pri studničke, Veľký kút, Štrkové, Pri studienke, Ortváň, Bašta, Pod západné záhrady, Dolné predné tále, Horné dĺžiny, Rybník, Dapša, Cierna zem, Nad jarky, Na Doline, Nižné lúky, Pusté pole, Veľký Kalický vrch, Niže dediny, Hustý les, Sväté pole, Suchá lúka, Stupný bok, Do dedinskeho, Pod Holým vrchom, Šťavica

Miesto, Ipeľská kotlina:, 8 z 17

Pod Konartom, Prostredný Vyholom, Klčovisko, Cvrkavka, Za lesom, Gašparka, Okrúhle, Dlhé, Dolný kopec, Močarisko, Chotár, Močiar, Krížny vrch, Plošina, Pri studenej studni, Spoločná hora, Kondoroš, Bodnárka, Smradľavá studňa, Medzi cestami, Urbárska lesná pastva, Veľká medza, Pepiška, Prostredný vŕšok, Kozia roľa, Veľké zeme, Bystrina, Pod Návozy, Stierankovci, Rechtorka, Kôšky, Líšky, Horné Podlužany, Priekopa, Zajačie, Pod Veľkou horou, Nad breziny, Nad Brádnom, Činčier, Ortoviská, Dieliky, Dolné lúky, Viničný hon, Veľké Ortovisko, Medzník, Ďateliniská, Pri brode, Pažit, Papová lúka, Železníky, Nižné trstie, Pribyslav, Krivé zeme, Niže dediny, Lapienky slaniec, Močidlá, Horná Telka, Malá Roveň, Dolné Lážteky, Chábzďa

Miesto, Ipeľská kotlina:, 9 z 17

Pod diely, Vnútorná lúka, Kozí roh, Hriešna lúka, Pod závoz, Vinica, Pažiť, Bagi pustatina, Červen chrasť, Blatiná, Nová vinica, Mlyniská, Kúty, Barbora, Pažiť, Veľká zem, Na hrbe, Madáčovská hora, Pri záhrade, Budská lúka, Janov vrch, Lúčna úvrať, Tiba, Pod záhradami, Veľká úboč, Hajtmanská lúka, Kút, Na Rimavu, Manková, Horný včelínec, Malé vrabčie, Motúzy, Lieskové, Pod žobrákom, Pod kopcom, Kratiny, Pod záhradami, Lažtek, Lucernisko, Pred studňou, Dlhé zeme, Pasienky, Pod Egerdom, Pod cestou, Tably, Vinica, Brestínka, Maňa, Kút, Čierne zeme, Perešovské, Malý výhon, Osičie, Bok, Veľký les, Halier, Za humnami, Veľké pole, Za jarkom, Pod cintorínom

Miesto, Ipeľská kotlina:, 10 z 17

Táborisko, Ľuboreč, Hladovka, Chrastie, Breziny, Kratina, Močiar, Pod jelšovín, Ortáš, Bockova stráň, Za Brehom, Na boľkovskom chotári, Nad pustatinou, Kliesnice, Briežok, Malý Petrovec, Pod vinicani, Nad cintorínom, Pod pustatinou, Račkova samota, Sysľové pole, Dolná lúka, Močidlá, Pešinky, Pustatina Mátra, Medzi hrušky, Do akáčov, Pod večikom, Stredný hon, Kapustnice, Kaplnka, Pustatina Výhon, Šárna, Veľký vrch, Pod hájom, Veľké rovne, Dolná Brezina, Kajtárová lúka, Horné vinice, Široké, Rimavské, Bučina, Nad zdochlincom, Horské hony, Na záhumní, Do Vrbovky, Podzáhradie, Malý Bretonec, U tŕsti, Veľké pole, Bodolovská lúka, Huďagovská pustatina, Gíček, Pod dedinou, Širiny, Rimavskosobotská hora, Patanč, Na Dobrej, Za humnami, Pri Olovárskej hore

Miesto, Ipeľská kotlina:, 11 z 17

Sysľov vŕšok, Do Žihľavského chodníka, Pracháreň, Diniská, Veľké pole, Roveň, Medzi jazerné, Pod Dolnou studničkou, Nad novým cintorínom, Konča Kapustniska, Haňďáš, Fiľakovské Kľačany, Podelené zeme, Podiely, Sušiny, Lúky, Chrasť, Štrkovec, Jazerné lúky, Nad strediskom, Veľká pažiť, Vyšné a nižné úvratiny, Agáčina, Šiašie, Nižný Vyholom, Tokolyho prievoz, Jazerné lúky, Horná vlčia diera, Nižné lúky, Veľká banka, Bocianske, Bokyňa, Čabianska lúka, Veľká lúka, Gang, Horné Príbelce, Ajpa, Vinička, Nemé, Siedma tabla, Jópál, Pri háji, Dolná lúka, Pred hliniskom, Frfloš, Selička, Cez hrb, Na Hrádek, Pri Cerine, Za žliebkom, Malá obora, Stračí breh, Horné tále, Nad Pálikovec, Kravský jarok, Konopnice, Remetský surdík, Pod strmý vrch, Kliesiny, Tehelňa

Miesto, Ipeľská kotlina:, 12 z 17

Drieňovka, Dĺžava, Klokoč, Pod železnicou, Lúky pod záhradami, Čerešňové, Záhorie, Pod Pažiťou, Hlboká dolina, Vyšná Kaloša, Komín, Kozí chrbát, Od chotára, Za májom, Jánošíky, Rovne, Poltárska cesta, Lúka pod cintorínom, Do Hôrky koncom, Medzi jarky, Ďatelinisko, Bonifikácia, Alokna, Zverín, Veľké povrazy, Rárožská pustatina, Suché lúky, Na Dbole, Pod Vinice, Drobné, Borský jarok, Veľká pastva, Za majer, Diel, Drnavský prieloh, K Ipľu, Kopcovité, V dolinke, Vinica, Hlinište, Úbočia, Krížnica, Husia pastva, Tekvicové pole, Pod Stráňou, Vlčia jama, Stránička, Pri cintoríne, Centeho, Strážne, Horná Lúka, Vŕšky, Kalanzova samota, Hruštinské lúky, Magnezitový lom, Dolné lúky, Pri Močidlách, Turecká, Martišova dolinka, Nad cestou

Miesto, Ipeľská kotlina:, 13 z 17

Za cintorínom, Vápenica, Veľkodáľovský pustý les, Dlhá lúka, Dobóka, Za kopcom, Egreš, Štrk, Veľkodáľovský les, Haj, Zdola Dráh, Chotár, Dlhá cesta, Veľká lúka, Hľadno, Na Chotári, Smejko, Hájnica, Bukovina, Pod mlynom, Na záhradku Krásna hôrka, Mlynský kút, Závoz, Jabloňový, Reťaz, Na kúty, Veľké diely, Nad cestou, Babákové, Veľká lúka, Skalná baňa, Jastrák, Klinčok, Lazy, Molište, Od ulice, Oracina za majerom, Panská hora, Ragňa, Kruhovisko, Malov vrch, Pod okruhlou, Pod Stráňou, Vnútorná pastva, Záplika, Curmanka, Nad cintorínom, Úzke lúky, Lipina, Tomášovce-žiaruvzdorné íly, Veľká pažiť, Vinný hrb, Za vinicami, Studienky, Valavno, Šimonovské Ortovisko, Ďateliniská, Chabina, Hrby, Kúria

Miesto, Ipeľská kotlina:, 14 z 17

Dolina, Dolný Včelínec, Breziny, Vnútorný pozemok, Pod vinicami, Lastovičí chvost, Medzi cestami, piesok, Pastvisko, Vtáčnik, Dolná veľká zem, Breza, Skalica, Vidovec, Oslí háj, Biela hať, Odkvap, Štefanka, Kamenný hon, Krížľovie, Do Pažiti koncom, K Cerine, Nad lúkami, Pri kostole, Druhá lúka, Tomášovce, Talina, Údolie Bende, Potok Dolina, Kratiny, Vyšné, Spojné, Po vrchu, Balovky, Cerovina, Dolný les, Dáľovská dolina, Kapustnica, Klamný hon, Rovne, Močiar, Kliny na beliciach, Barta, Nad topoľnou dolinou, Trávnik, Pri mlyne, Zemianske role, Budiná, Konopiská, Klčovisko, Pod brezinami, Dolný Bukovec, Krásna lúka, Klin, Šíp, Kalovník, Korenné zeme, Dobic, Malé Záhrady, Sádky

Miesto, Ipeľská kotlina:, 15 z 17

Dlhé, Vinice, Hoľa, Zlatá pastva, Veľký povraz, Nad Hrádkami, Pod kostolom, Hlboké, Kapustnisko, Jazero, Na Šťavicu, Pusté vinice, Malý háj, Okrúhly les, Lesná, Ohrada, Pod Genčovom, Veľká tabla, Kozí prieloh, Muráňka, Biele drevo, Nad Peškom, Zadné tále, Široký prieloh, Pod kaštieľom, Kapitánska lúka, Na Rovňanskú cestu, Do Voľavy, Nad rovinkou, Nad dolinkou, Pod studienkou, Hlboké, Apatové, Bažovská, Hruština, Vrch nad cintorínom, Háj, Starý Ipeľ, Vyšný Petrovec, Panská lúka, Majorka, Sakalovská hora, Kúria, Čertina, Predná lúka, Pod mlynmi, Dolné lúky, Nad Búroskovom, Reďkoviská, Biela skala, Na Dúbravky, Pod lipami, Pod cestou, Stredná stopa, Ploché pod stráňou, Roveň, Turčo, Nové Vinice, Kapustnica, Novina

Miesto, Ipeľská kotlina:, 16 z 17

Pod Ľuboriečskou cestou, Kočišova zem, Monárová samota, Pod Bánkovom, Vrch, Hrb, Močiarky, Vlčie jamy, Vŕšok, Vlnitý hon, Gallov hon, Oskoruža, Rapovnický vrch, Chotárna lúka, Suchý pozemok, Nad cintorínom, Vinohradná rovina, Bukovec, Kapustniská, Zhora dediny, Medzi vody, Medzník, Pri Bukovom jarku, Dlhá lúka, Na blatinách Benkov kút, Betlehem, Rovné rúbanisko, Prevráteniny, Dežmové vinice, Hliny, Kostolné, Cerina, Chrastka, Eregova lúka, Farské, Madzi horou, Pod Cerinou, Staré vinice, Háje, Hrabina, Peťovský mlyn, Lesný rad, Horné lúky, Predná voda, Holovky, Nad Pažiťou, Pod studničkou, Kostolík, Blatiny, Laze, Hrušové, Žiana, Záhony, Suchá lúka, Hájiky, Hore koncom, Jelšina, Tvarožné, Veľké mravenisko, Čereš

Miesto, Ipeľská kotlina:, 17 z 17

Pri kríži, Pri tehelni, Mackov kút, Stredný výhon, Nad studňou, Pondelská stráň, Za priehonom, Rovienky, Telčianské zeme, Pod hloh, Nad Grapou, Želiarska lúka, Horné ortovisko, Dolné nivy, Žabník, Kapustnisko, Radovský vrch, Pri Trebušovskej, Pastva, Mara, Klčoviská, Dolná hora, Banský vrch, Jastrák, Jazerný štít, Nad Púť, Dolné lúky, Bezová chrasť, Remanencie, Veľký vilo, Prameň, Kalmárovská, Panské pasienky, Prachárňa, Konopnice, Hnojový vrch, Pätnica, Gobiš, Kovšina, Uhoľný vrch

Podobné, Ipeľská kotlina:

3773x miesto, 157x orientačný bod, 155x poľovnícky posed, 94x turistické informácie, 53x prístrešok, altánok, 30x studňa, 24x orientačná mapa, 18x chranený strom, 11x atrakcia, 10x ohnisko, 9x štôlňa, 8x komín, 7x vodárenská veža, 6x miesto na piknik, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
Miesto, Ipeľská kotlina
@wwwOMAsk

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku ipelska-kotlina.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.