Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Ipeľská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Ipeľská kotlina

Miesto v Ipeľská kotlina

V Ipeľská kotlina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Ipeľská kotlina:, 1 z 17

Malé vrabčie, Nižná tarnócka dolina, Rovinka, Méheš, Tomášová, Niže dediny, Veľká banka, Bludné, Kohnet, Konopnice, Rúbaň, Veľká Suchá, Jasienka, Podkálovo, Veľký vrch, Záhumnie, Nad mlynom, Pod záhradami, Nad majomskou cestou, Malá kúria, Nad mlynom, Fiľakovské Kľačany, Sibéria, Ružová osada, Za riekou, Pod Malým vrchom, Tehelňa, Pri Hradzianskom chotári, Tomková pustatina, Jánošíky, Pálikovec, Dankova pustatina, Pustatina, Štrkový breh, Lúky, Verbeška, Kapustnice, Pod hrbom, Španica, Horné Príbelce, Kapica, Veľké Dáľovce, Pod dedinou, Kapustnice, Poniže záhrad, Tisovník, Pri Močidlách, Lokart, Za hôrku, Horné konopiská, Za humnami, Viničný vrch, Páterka, Kapustnice, Zdola Malej Viesky, Hrb, Pustatina, Malý Bretonec, Za žliebkom, Mlyn

Miesto, Ipeľská kotlina:, 2 z 17

Pravička, Konopiská, Zábava, Nižné lúky, Krížnice, Hrkáč, Konopnice, Modrý Kameň, Ulice, Marína, Pri cintoríne, Konopnica, Majerské zeme, Kapustnice, Šankovce, Hôrka, Trávnik, Kapustnice, kanc, Pri pivniciach, Horné diele nad cestou, Za vodou, Staré Vinice, Kakatka, Kapustnice, Za hradskou, Bodor, Chrastička, Medzi cestami, Za mlynom, Za kostolom, Záhrada, Vyšné lúky, Rovence, Nad dedinou, Nový život - Včelince, Tekvicové, Nad studničkou, Remanencia, Rovné, Potok Dolina, Niže dediny, Veľká ráztoka, Dolné lúky, Slivač, Za záhradami, Pod cestou, Záhumnice, Konopnice, Na vŕšku, Dolná lúka, Mikov háj, Integra, Gobišova pustatina, Zajská dolina, Za ošipárňou, Rakytník, Táliky, Široké, Medzi vodami

Miesto, Ipeľská kotlina:, 3 z 17

Malá pastva, Hrnčiare, Chmelín, Belina, Pažiť, Telia záhrada, Suchá lúka, Medzi priehony, Čierne lúky, Vinice, Medzi cestami, Krutkova samota, Čierna lúka, Pätnica, kaštieľ, Kapustnice, Suchá, Tešká pustatina, Pustatina Opátik, Fašiangovo, Malý Kiarov, Kapustnice, Babin Most, Kapustnisko, Horné záhumnie, Vyšná Kaloša, Sobôtky, Ipeľka, Nižná Kaloša, Sobôtka, Biela, Syrové vrecká, Maskova, Kiarovská samota, Nad Závadským potokom, Na Vinici, Rybník, Kuchynská záhrada, Pri smrečine, Pustasik, Konopnice, Slaná, Pustatina Pätina, Konopnica, Šára, Fabrická lúka, Kapustniská, Rárožská pustatina, Hájik, Ortovisko, Kopanice, Lučné, Za hájom, Kopanica, Verestoveň, Konopiská, Kúpele Číž, Pod Luh, Pastva nad salasom, Kapustnisko

Miesto, Ipeľská kotlina:, 4 z 17

Pod kurineckou cestou, ubytovňa Detva, Chrenovisko, Úboč, Spodný hon, Blatiná, Poltárnica, Tehelňa, Čierny vrch, Za záhradami, Kozí chrbát, Králik, Rúbanisko, Pažiť, Za pivovarom, Nad Pažiťou, Do Čalomijského chotára, Do Pažiti koncom, Pri cintoríne, Jasenec, Do hradskej, Nad jamami, Dlhé jutrá, Vápenica, Prostredná Hruština, Pri Ráztoke, Pod záhradou, Konopiská, Dolná Hrušťina, Lukošský kút, Urbárska pastva, Do Ráztoky koncom, Ryžoviská, Hruštiny, Horné lúky, Pod vinicani, Hrúžeľ, Kostolná, Dedinské lúky, Močkanka, Dolné lúky, Pri Ipli, Za horou, Šarina, Hradište, Hornádka, Byčia dolina, Pod vinicami, Dlhé Ružiny, Majerské, Veterná, Hrudeľ, Pri Močidlách, Veľký kút, Hruštianské lúky, Konča Kapustniska, Jamy, Cez mláku, Pustatina, Hľadno

Miesto, Ipeľská kotlina:, 5 z 17

Krátke Ružiny, Pod Bielu zem, Pod Veľkou horou, Nové vinice, Pažit, Cvrkavka, Vinice, Čumica, Pri pivniciach, Veľká Vysoká, Pod Martinec, Ortovisko, Dľžiny, Budská lúka, Nad mlynom, Studnička, Pri Háliku, Pri Dravskej ceste, Červenáčka, Pri Kríži, Pod mlynom, Urbárska pastva, Kravská pastva, Šťavica, Suchá lúka, Verestoveň, Pod zemami, Konopisko, Dlhá lúka, Dynisko, Poltárska cesta, Hlboká dolina, Kapustnisko, Biela zem, Veľká hora, Pod vrch, Mláka, Farský les, Pod vrchom, Zverín, Kúria, Letnica, Somorka, Martinec, Borovčie, Dlhé, Prameň, Kliesnice, Košariská, Pustatina Morho, Pod močiarom, Viničný vrch, Borovina, Želiarske konope, Benkov kút, Sosnina, Mláčky, Pri záhrade, Prostredný Hŕbok, Brezovské lúky

Miesto, Ipeľská kotlina:, 6 z 17

Benková lúka, Divá záhrada, Mládzovské lúky, Na kopane, Malý kút, Kraj, Lazy, Veľká lúka, Kapustnisko, Pod strážou, Rakatník, Baba vrch, Široká zem, Nad Sudraš, Veľký kút, Vyše mosta, Pod červeňou, Gelotovo, Dinište, Chrastie, Obecná pastva, Veľký vrch, Za cigánmi, Stepnica, Pod mokrou, Stráža, Pri plánkoch, Mackov jarok, Vinný hrb, Horná lúka, Pustatina Laponi, Nad košariskami, Bulharka, Dubník, Dolná lúka, Panská horná lúka, Sudraš, Malý kocik, Za riekou, Sväté pole, Pri hati, U trnu, Perné, Rovné, Veľká stráň, Babárikova pustatina, Široké prielohy, Konopisko, Cúdenská hora, Ráztoka, Stredná dolina, Na chotári, Rúbanisko, Suchánsky háj, Roveň, Veľký otvor, Pod hájom, Krátke hony, Cidzenie, Pustatina

Miesto, Ipeľská kotlina:, 7 z 17

Močarisko, Pod tálom, Tŕnie, Za kostolom, Bakšova pustatina, Za hlbokým, Hrádok, Kupenská, Dlhé, Kutička, Nad Michalec, Za haťou, Hradzianske vinice, Prímostie, Cintorínova stráň, Vychodište, Pod studničkou, Šútrik, Bakoš, Hradziansko, Pri potoku, Mlynský járok, Biele zeme, Čierna stráň, Hrabina, Predná lúka, Malá hať, Nemes, Pod záhradou, Podchod, Čertiaž, Chrenové, Brod, Dlhé hony, Úvratiny, Lipový, Rúbaň, Nad cintoríom, Horná vlčia diera, Veľká lúka, Za hrabinou, Sovie, Kozacie, Dolný hrb, Pustatina Ablonci, Vidná, Pod cestou, Studničky, Výhon, Vaľuška, Veľký a malý povraz, Osem stromov, Železníky, Močidlá, Hadigaš, Piesok, Čierna zem, Okolie Hornej Slanej, Barta, Chríb

Miesto, Ipeľská kotlina:, 8 z 17

Drobné, piesok, Barošky, Krajčova dolina, Volavčia kolónia, Nemeš, Pažiť, Pod dubom, Cicvár, Stredná stopa, Drabancov vrch, Horské hony, Pod brezinami, Vartiečka, Stredná stráň, Stráň, Nad kostolom, Nad cestou, Višňové hony, Kováčovský vrch, Hruština, Za novou cestou, Háje, Vápenice, Hrebenačka, Dolná vrbina, Mláka, Kúria, Pod cestou, Jarčaniská, Býčia studňa, Široké prielohy, Pri Kamennom kríži, Vyšný hrb, Kostolný vidovec, Pri hruške, Šťavica, Brehy, Vidovec, Krajné, Dĺžiny, Medzi jarky, Žabina, Ortoviská, Prevráteniny, Bendovské lúky, Dolina, Hruštinské lúky, Pod závoz, Piesok, Zadné lúky, Pod tehelňou, Kratiny, Drieňovka, Čurkotka, Surdok, Pod Riglom, Drobné, Vrchné lúky, Do kútov

Miesto, Ipeľská kotlina:, 9 z 17

Veľká tabla, Pri hruške, Pod hájom, Farkaška, Kopane, Kňazová lúka, Brezina, Trsťanice, Panská z hrada, Nižné lúky, Curmanka, Na Dúbravky, Medzi Patance, Ipánok, Roveň nižná, Široký prieloh, Nad Pálikovec, Nad Haneskou, Na brehy, Panská lúka, Cerina, Dlhé rovne, Horný tormáš, Na cestu koncom, Dolný kopec, Brody, Dlhé, Bodolovská lúka, Miškovka, Nad krížom, Dolný tormáš, Spodný prieloh, Pod Sibériou, Konopnice, Široké Dráhy, Dolné lúky, Makovište, Do šípa, Obľahel, Nad studňou, Obeckovský vrch, Kút, Nad studňou, Lapienky slaniec, Pod cerinou, Jazerné lúky, Nad Lužno, Prchavice, Vyšný ljoz, Okolie Dolnej Slanej, Silanky, Od ulice, Líščie jamy, Pod hájikom, Za železnicou, Na vrchu, Veľká tabla, Hlavy, Pri bráne, Haneska

Miesto, Ipeľská kotlina:, 10 z 17

Veľké rovne, Veľká lúka, Močiarik, Psiarka, Cez sklady, Starý háj, Veľký hon, Prostredná, Súdenina, Pod háj, Dlhý vidovec, Pasienok, Beňove pustatina, Za mlyniskom, Kratiny, Manková, Kňazov háj, Hrobľa, Nad jarky, Pod Hrádkami, Petrov hrádok, Nižné dlhé, Bottove pustatina, Veľké, Sádky, Pod stráňou, Horné predné tále, Dubová hora, K Sútorskému lesu, Červený hon, Malá hora, Lúka na Bretku, Malý otvor, Prostredné ljoze, Závoz, U dvora, Nad mlynom, Prechod, Balašov vrch, Pod farskou horou, Plotisko, Hrušové, Stredný pahorok, Nad lazom, Pred lúkami, Nad Pánskou z hradou, Kapustnica, Nad rovinkou, Havran, Rigel, Nové Hrachoviská, Vinica, Janov vrch, Nad Betlehemom, Legionárske lúky, Pod Martinským vrchom, Medzi sklady do čudného, Burina, Pri viničnom potoku, Slivník

Miesto, Ipeľská kotlina:, 11 z 17

Očková, Sobôtka, Pod Surdokom, Uvrať, Velický veľký les, Konopisko, Dolné lúky, Lúky pod ortváňom, Trojuholník, Farská hora, Chotár, U Pajty, Svah okrúhlého stromu, Masného pustatina, Bartona pastva, Pri cigáňoch pri košiari, Dolné Škriavniky, Cerovina, Hoylaň, Horné lúky, Smluvne pole, Pastvina, Petrus, Pri Slanej, Star studňa, Vyšné lúky, Liščí vrch, Chýrna lúka, Močiar, Nad lúčnym mlynom, Mestské lúky, Dielničky, Šibeničný vrch, Rodnocký nový svet, Prostredný vrch, Šípoš, Roveň, Syslovo, Brezovisko, Konopnice, Godó, Horné záhumnie, Roveň, U starého mlyna, Dolné zeme, Biela skala, Veľká horná zem, Bakša, Močidlá, Pod Bukovinou, Čurgov, Háj, Zrúbanina, Cervený hon, Štrkovisko, Kantorská hať, Východ, Betlehem, Želarske pole, Ploštiny

Miesto, Ipeľská kotlina:, 12 z 17

Pod Vysokou, Gaťovská pustatina, Kavčie, Tŕnie, Vysoká skala, Bertoldka, Hájnica, Podkovný hon, Horná veľká zem, Horné zeme, Agáčina, Konopnice, Čihadlo, Nad studňou, Pod opatovskou cestou, Bodollovská, Pri chodníku, Bukovina, Gálovské rúbanisko, Nad Hrádkami, Dvojitý rad, Pri háji, Za Vrbovcami, Makovište, Malé Dáľovce, Sograďská stráň, Kamenný vrch, Gaťovské, Kukučka, Veľké mravenisko, Pustatina Majša, Šťastného pustatina, Pod hradlom, Veľkodáľovský les, Do akáčov, Veľkodáľovský pustý les, Lička, Malý pozemok, Pusta, Hrachoviská, Žihľavisko, Mokraď, Pustatina, Košáň, Chrbát, Strážny vrch, Blchovisko, Pri Ipli, Pod Slivníkom, Záhumnie, Veľká dolná zem, Pri štavici, Bartona role, Martinská pustatina, Brezinka, Lucernisko, Za Krtíšskym potokom, Okrúhly vŕšok, Nad Bukovcom, Dolné predné tále

Miesto, Ipeľská kotlina:, 13 z 17

Poľná stráň, Okrúhly vŕšok, Pastva, Boszormény, Za stráňou, Michalkovička, Do Batova, Krásna studňa, Dolné záhumnie, Kopcovité, Pustatina, Vrbovce nad Rimavicou, Nižný ljoz, Úzke dráhy, Veľká Dobra, Konopnice, Tokolyho kotvište, Roveň výšná, Pod brehom, Kozia roľa, Riečka, Mericové na Panicu, Tovasov vrch, Funtuš, Bukovec, Dlhé role, Želiarske, Hrnčiarske klčovisko, Nad lúky, Pri žanovskom potoku, Dlhé, Kalovníky, Hlinná, Lužno, Pod diely, Na pašienky, Červená Hlina, Pri kostole, Činčier, Hora, Farská a krčmárska zem, Nad Búroskovom, Dlhé Diely, Banište, Boží vrch, Dlhá lúka, U cukrovaru, Dolná Manková, Chrenovisko, Dolné lúky, Zadné tále, Kaplonka nad cestou, Dievčenský úhor, Mojín, Pranier, Na Sográď, Dlhý úhor, Lacovo, Bocianske, Jelšina

Miesto, Ipeľská kotlina:, 14 z 17

Stúpa, Boľkovské vinice, Čachovo, Tále, Chrenoviská, Nižná Tarnocka dolina, Nová lúka, Chlapské lúky, Rylište, Stoličný vrch, Biele drevo, Boky, Lazy, Nad hradskou, Za studňou, Trojrohý hon, Plesá, Za Kozí hrb, Malá banka, Pavlovská stráň, Bukovo, Kapustnisko, K Rimave, Veľká vinica, Nad Jamou, Dobré blato, Roveň, Starý háj, Kopaň, Svätý Martin, Nad Bartóčkou, Čandov uhol, Vojáčik, Ohrady, Kostolná, Pod hradskou, Trávnik, Pri strážnom domčeku, Na Hrádek, Kozí hrb, Horné prielohy, Teháň vrch, Trávne lúky, Pri mlyne, Odalka, Roveň, Nad mojínskou cestou, Na Bartonskú, Roveň, Nižný mlyn, Za horným hájom, Dolinky, Kamenná baňa, Beľava, Hŕbok, Kňazovské, Za dolným hájom, Za dolinky, Veľká hať, Bresťovec

Miesto, Ipeľská kotlina:, 15 z 17

Nadol, Borovkáš, K Močiaru, Nad Voľavou, Hlavy, BAKTA, Jazarcia, Osada, Skalná baňa, Diniská, Klinovačky, Stráne, Pustatina Rákov, Vitasky, Pod cestou, Močidlá, Kakatka, K Vátovciam, Pod Hlinnou, Pod Stráničkou, Do Voľavy, Veľká hora, Nad cestou, Nad Bukovcom, Predmostie, U brestia, Močiar, Hrušťovec, Mačia stráň, Syrava, Vrch Brezinka, Sútorská cesta, Horný Bukovec, Vyšné lúky, Adamcová, Tehlovňa, Horný háj, Pod smoliskom, Krvavé pole, Madáčovská hora, Brezinky, Veľké role, Nad záhradami, Pod Chrasťou, Horné dĺžiny, Pod Ľuboriečskou cestou, Záhumia, Baziny, Rákytie, Húšťava drozdov, Čerešňové, Hornálúka, Pri Colnici, Kapustnisko, Za záhradami I, U tŕnia, Vrch Verka, Na Tri jarky, Jazerné lúky, Kostolný Ortvan

Miesto, Ipeľská kotlina:, 16 z 17

Jamy, Nad Mlynským jarkom, Jazerské, Hradlo, Soví svah, Kopanice, Pri mlyne, Prachárňa, Spodné prielohy, Nižné mačany, Bešeňov, Malý vrch, Žobrák, Hnojový vrch, Do Čergu, Dolné lúky, Hore koncom, Pri Ivánke, Bočiny, Veľká zem, Na Doline, Nad Dankovcom, Vyšné trstie, Žobrácka dolina, Veľká úboč, Veľký Háj, Ročkárova hora, Malý rákoš, Pondelská stráň, K Slanej, Vlčia jama, Koniec úvrati, Veľké lúky, Pod Starý háj, Priepustky, Vlčí jablčník, Občianske, Pri hati, Kráľovská cesta, Dolné dĺžiny, Kraje, Viničky, Za hájom, Dolné lúky, Bukovská dolina, Dobošová, Obecná studňa, Pipišky, Ohrad, Za záhradami II, Kapasz puszta, Kapustnice, Veľké lúky, Za Horný háj, Bučina, Nad pustatinou, Pri domku, Rubanisko, V pastvách, Veľký rákoš

Miesto, Ipeľská kotlina:, 17 z 17

Cakov, Vlčia jama, Do ravien koncom, Pri potoku, Lúčky, Pod brody, Pod hradskou, Nový vrch, Pod močidlami, Mačudovci, Rakytie, Na Topoli, Hlboké, Tŕňové, Nad brezinky, Rúnik, Borovkáš, Strmý svah, Ortváň, Rovášov vŕšok, Veterný vrch, Za priehonom, Na hrbe, Za potokom, Veľké vrabčie, Noviny, Dolný Gaľagaš, Ľuboreč, Pri Janovskom chotari, Turecká, Chrasť, Chánov vrch, Žipský les, Kapustnice-lúky, Oslí háj, Pri Cigáňoch, Za humná, Pri kopencoch, Nad parkom, Nad chyžou

Podobné, Ipeľská kotlina:

4198x turistika, 3802x miesto, 130x orientačný bod, 82x strom, 60x turistické informácie, 25x studňa, 22x prístrešok, altánok, 18x chranený strom, 12x orientačná mapa, 11x poľovnícky posed, 10x atrakcia, 7x komín, 7x štôlňa, 5x ohnisko, 3x miesto na piknik, 3x vodárenská veža, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Ipeľská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://ipelska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.