Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Ipeľská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Ipeľská kotlina

Miesto v Ipeľská kotlina

V Ipeľská kotlina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Ipeľská kotlina:, 1 z 17

Malé vrabčie, Nižná tarnócka dolina, Rovinka, Méheš, Tomášová, Niže dediny, Veľká banka, Bludné, Kohnet, Kapustnice, Podkálovo, Veľký vrch, Jasienka, Pustatina, Nad mlynom, Pod záhradami, Záhumnie, Konopnice, Nižné lúky, Nad majomskou cestou, Malá kúria, Nad mlynom, Fiľakovské Kľačany, Veľká Suchá, Sibéria, Za riekou, Pod Malým vrchom, Dankova pustatina, Štrkový breh, Tomková pustatina, Pri Hradzianskom chotári, Pustatina, Pálikovec, Tehelňa, Jánošíky, Pod hrbom, Španica, Kapustnice, Kapica, Lúky, Verbeška, Horné Príbelce, Veľké Dáľovce, Rúbaň, Pod dedinou, Poniže záhrad, Lokart, Za hôrku, Hrb, Horné konopiská, Tisovník, Zdola Malej Viesky, Ružová osada, Páterka, Pri Močidlách, Kapustnice, Za humnami, Viničný vrch, Malý Bretonec, Mlyn

Miesto, Ipeľská kotlina:, 2 z 17

Za žliebkom, Pravička, Zábava, Modrý Kameň, Krížnice, Konopnice, Konopiská, Hrkáč, Pri pivniciach, Ulice, Marína, Konopnica, Pri cintoríne, Kapustnice, Šankovce, Majerské zeme, Kapustnice, Trávnik, Hôrka, kanc, Horné diele nad cestou, Za vodou, Kakatka, Kapustnice, Za hradskou, Vyšné lúky, Za mlynom, Záhrada, Chrastička, Medzi cestami, Za kostolom, Bodor, Rovence, Nad dedinou, Niže dediny, Potok Dolina, Slivač, Tekvicové, Remanencia, Rovné, Nový život - Včelince, Dolné lúky, Veľká ráztoka, Nad studničkou, Za záhradami, Mikov háj, Konopnice, Pod cestou, Záhumnice, Dolná lúka, Na vŕšku, Integra, Táliky, Za ošipárňou, Široké, Gobišova pustatina, Rakytník, Zajská dolina, Telia záhrada, Belina

Miesto, Ipeľská kotlina:, 3 z 17

kaštieľ, Čierna lúka, Hrnčiare, Pažiť, Fašiangovo, Chmelín, Vinice, Čierne lúky, Medzi vodami, Medzi cestami, Tešká pustatina, Suchá lúka, Kapustnice, Krutkova samota, Pustatina Opátik, Pätnica, Medzi priehony, Suchá, Malá pastva, Sobôtky, Maskova, Na Vinici, Malý Kiarov, Biela, Nad Závadským potokom, Kiarovská samota, Vyšná Kaloša, Kapustnice, Nižná Kaloša, Ipeľka, Rybník, Kapustnisko, Babin Most, Syrové vrecká, Horné záhumnie, Sobôtka, Konopnice, Pri smrečine, Rárožská pustatina, Fabrická lúka, Kuchynská záhrada, Hájik, Konopnica, Šára, Kapustniská, Pustatina Pätina, Pustasik, Slaná, Staré Vinice, Lučné, Kopanice, Ortovisko, Kopanica, Konopiská, Pod Luh, Kúpele Číž, Za hájom, Verestoveň, Pastva nad salasom, Kapustnisko

Miesto, Ipeľská kotlina:, 4 z 17

Pod kurineckou cestou, ubytovňa Detva, Chrenovisko, Úboč, Spodný hon, Blatiná, Poltárnica, Tehelňa, Za záhradami, Čierny vrch, Kozí chrbát, Králik, Pažiť, Rúbanisko, Za pivovarom, Nad Pažiťou, Do Čalomijského chotára, Do Pažiti koncom, Jasenec, Do hradskej, Pri cintoríne, Nad jamami, Prostredná Hruština, Dlhé jutrá, Vápenica, Pri Ráztoke, Konopiská, Pod záhradou, Hruštiny, Urbárska pastva, Lukošský kút, Do Ráztoky koncom, Horné lúky, Ryžoviská, Dolná Hrušťina, Hrúžeľ, Dedinské lúky, Pod vinicani, Močkanka, Dolné lúky, Kostolná, Šarina, Pri Ipli, Hornádka, Hradište, Za horou, Dlhé Ružiny, Byčia dolina, Pod vinicami, Majerské, Hruštianské lúky, Veľký kút, Veterná, Hrudeľ, Pri Močidlách, Konča Kapustniska, Jamy, Hľadno, Pod Bielu zem, Pustatina

Miesto, Ipeľská kotlina:, 5 z 17

Pod Veľkou horou, Krátke Ružiny, Cez mláku, Čumica, Vinice, Pažit, Pri pivniciach, Ortovisko, Cvrkavka, Pod Martinec, Dľžiny, Veľká Vysoká, Nové vinice, Nad mlynom, Studnička, Pri Dravskej ceste, Budská lúka, Pri Kríži, Červenáčka, Pri Háliku, Kravská pastva, Šťavica, Urbárska pastva, Pod mlynom, Dynisko, Konopisko, Pod zemami, Verestoveň, Dlhá lúka, Suchá lúka, Poltárska cesta, Hlboká dolina, Pod vrch, Kapustnisko, Veľká hora, Farský les, Mláka, Biela zem, Kúria, Letnica, Pod vrchom, Zverín, Somorka, Martinec, Prameň, Dlhé, Kliesnice, Borovčie, Kapustnisko, Dolná lúka, Mládzovské lúky, Divá záhrada, Za cigánmi, Roveň, Veľká stráň, Vinný hrb, Sosnina, Prostredný Hŕbok, Rakatník, Rovné

Miesto, Ipeľská kotlina:, 6 z 17

Perné, Sväté pole, Na chotári, Pod tálom, Hrádok, Brezovské lúky, Košariská, Lazy, Za riekou, Obecná pastva, Pustatina Morho, Veľký otvor, Pod hájom, Baba vrch, Pustatina, Malý kút, Gelotovo, Viničný vrch, Bakšova pustatina, Kupenská, Veľká lúka, Pri záhrade, Pod strážou, Bulharka, Babárikova pustatina, Pri hati, Pri plánkoch, Pod mokrou, Benková lúka, Nad Sudraš, Stepnica, Tŕnie, Suchánsky háj, Pod červeňou, Za kostolom, Sudraš, Želiarske konope, Pod močiarom, Nad košariskami, Stráža, Široká zem, Rúbanisko, Dinište, Pustatina Laponi, Vyše mosta, Široké prielohy, Konopisko, Veľký kút, Na kopane, Krátke hony, Za hlbokým, Horná lúka, Benkov kút, U trnu, Ráztoka, Stredná dolina, Panská horná lúka, Cúdenská hora, Kraj, Dubník

Miesto, Ipeľská kotlina:, 7 z 17

Mackov jarok, Malý kocik, Močarisko, Mláčky, Chrastie, Borovina, Cidzenie, Veľký vrch, Vartiečka, Drabancov vrch, Krajčova dolina, Pod cestou, Vaľuška, Pod záhradou, Čierna stráň, Chríb, Okolie Hornej Slanej, Šútrik, Hadigaš, Brod, Nemeš, Nad Michalec, Lipový, Rúbaň, Osem stromov, Močidlá, Bakoš, Výhon, Prímostie, Hrabina, Nad kostolom, Stredná stráň, Studničky, Cintorínova stráň, Stredná stopa, Barošky, Chrenové, Nad cintoríom, Cicvár, Pažiť, piesok, Úvratiny, Predná lúka, Podchod, Dolný hrb, Kutička, Vychodište, Hradziansko, Horná vlčia diera, Pod brezinami, Sovie, Nemes, Biele zeme, Drobné, Pod dubom, Železníky, Horské hony, Piesok, Malá hať, Hradzianske vinice

Miesto, Ipeľská kotlina:, 8 z 17

Dlhé hony, Dlhé, Veľký a malý povraz, Veľká lúka, Stráň, Barta, Vidná, Mlynský járok, Volavčia kolónia, Pustatina Ablonci, Pri potoku, Čertiaž, Čierna zem, Pod studničkou, Kozacie, Za haťou, Za hrabinou, Široké prielohy, Pri hruške, Hrebenačka, Pod cestou, Prevráteniny, Dĺžiny, Vyšný hrb, Zadné lúky, Za novou cestou, Pri Kamennom kríži, Ortoviská, Brehy, Hruština, Býčia studňa, Jarčaniská, Pod závoz, Kováčovský vrch, Vidovec, Kúria, Medzi jarky, Krajné, Dolná vrbina, Nad cestou, Háje, Žabina, Bendovské lúky, Piesok, Vápenice, Mláka, Hruštinské lúky, Šťavica, Višňové hony, Dolina, Kostolný vidovec, Nad studňou, Obeckovský vrch, Nižné dlhé, Trsťanice, Vrchné lúky, Nad Pálikovec, Drieňovka, Dlhý vidovec, Veľké

Miesto, Ipeľská kotlina:, 9 z 17

Farkaška, Kút, Konopnice, Pod háj, Čurkotka, Dolný tormáš, Pod hájikom, Na cestu koncom, Nad studňou, Pod hájom, Obľahel, Brody, Roveň nižná, Hrobľa, Silanky, Do šípa, Kratiny, Veľká tabla, Veľký hon, Horný tormáš, Pod Hrádkami, Vyšný ljoz, Na Dúbravky, Cerina, Pod Sibériou, Okolie Dolnej Slanej, Manková, Pod tehelňou, Od ulice, Nad Lužno, Za železnicou, Dolný kopec, Jazerné lúky, Beňove pustatina, Prostredná, Haneska, Nad Haneskou, Kratiny, Makovište, Veľká lúka, Ipánok, Petrov hrádok, Pod cerinou, Pod Riglom, Nad jarky, Medzi Patance, Surdok, Široký prieloh, Pri bráne, Líščie jamy, Nižné lúky, Panská z hrada, Kňazov háj, Veľká tabla, Pasienok, Nad krížom, Spodný prieloh, Panská lúka, Pri hruške, Cez sklady

Miesto, Ipeľská kotlina:, 10 z 17

Kňazová lúka, Dlhé rovne, Miškovka, Psiarka, Kopane, Bodolovská lúka, Na vrchu, Brezina, Súdenina, Sádky, Starý háj, Hlavy, Veľké rovne, Dolné lúky, Pod stráňou, Široké Dráhy, Za mlyniskom, Lapienky slaniec, Dlhé, Prchavice, Do kútov, Močiarik, Curmanka, Drobné, Bottove pustatina, Na brehy, Cervený hon, Košáň, Čihadlo, Gálovské rúbanisko, Veľkodáľovský les, Do akáčov, Tokolyho kotvište, Burina, Nad rovinkou, Boszormény, U dvora, Bartona role, Smluvne pole, Horné predné tále, U cukrovaru, U Pajty, Hrnčiarske klčovisko, Poľná stráň, Mestské lúky, Bertoldka, Velický veľký les, Pustatina, Pod Surdokom, Veľká Dobra, Jelšina, Dolné predné tále, Plotisko, Konopisko, Lužno, Horná veľká zem, Hlinná, Prechod, Vyšné lúky, Slivník

Miesto, Ipeľská kotlina:, 11 z 17

Pri viničnom potoku, Pod hradlom, Sograďská stráň, Petrus, Želarske pole, Mericové na Panicu, Močiar, Prostredný vrch, Michalkovička, Úzke dráhy, Strážny vrch, Pranier, Banište, Šibeničný vrch, Dlhé role, Malé Dáľovce, Pri Ipli, Nad Bukovcom, U starého mlyna, Boží vrch, Nad Pánskou z hradou, Pri chodníku, Martinská pustatina, Pusta, Pri cigáňoch pri košiari, Kaplonka nad cestou, Pustatina Majša, Nad Hrádkami, Syslovo, Žihľavisko, Chrenovisko, Biela skala, Pri háji, Rodnocký nový svet, Nad lazom, Lúky pod ortváňom, Gaťovské, Uvrať, Pod Bukovinou, Masného pustatina, Kopcovité, Činčier, Chotár, Želiarske, Pastva, Vinica, Podkovný hon, Nad studňou, Dlhé, Svah okrúhlého stromu, Močidlá, Vysoká skala, Dielničky, Hájnica, Agáčina, Kalovníky, Dlhé Diely, Veľkodáľovský pustý les, Godó, Veľké mravenisko

Miesto, Ipeľská kotlina:, 12 z 17

Tŕnie, Legionárske lúky, Okrúhly vŕšok, Liščí vrch, Brezovisko, Červený hon, Betlehem, Dolné Škriavniky, Chrbát, Konopnice, Cerovina, Farská a krčmárska zem, Šťastného pustatina, Červená Hlina, Mojín, Star studňa, Ploštiny, Pustatina, Pred lúkami, Bocianske, Prostredné ljoze, Na Sográď, Janov vrch, Malý pozemok, Roveň, Havran, Pod farskou horou, Pod Martinským vrchom, Hrušové, Kapustnica, Kozia roľa, Bukovec, Háj, Mokraď, Riečka, Za Vrbovcami, Pri štavici, Vrbovce nad Rimavicou, Nad lúky, Blchovisko, Štrkovisko, Dvojitý rad, Kavčie, Lúka na Bretku, Okrúhly vŕšok, Krásna studňa, Horné lúky, Pod Vysokou, Dubová hora, Veľká horná zem, Záhumnie, Makovište, Závoz, Roveň výšná, Dievčenský úhor, Stredný pahorok, Brezinka, Pri kostole, Nižný ljoz, Nad Betlehemom

Miesto, Ipeľská kotlina:, 13 z 17

Nad lúčnym mlynom, Pod diely, Lucernisko, Pri žanovskom potoku, Východ, Očková, Čurgov, Malá hora, Lacovo, Dolné zeme, Nad Búroskovom, Kukučka, Sobôtka, Pri Slanej, Horné zeme, Tovasov vrch, Za stráňou, Pastvina, Hora, Chýrna lúka, Hoylaň, Pod opatovskou cestou, Konopnice, Malý otvor, Kantorská hať, Lička, Balašov vrch, Rigel, Na pašienky, Dolné záhumnie, Dlhý úhor, Roveň, Funtuš, Bodollovská, Pod brehom, Trojuholník, Horné záhumnie, Veľká dolná zem, K Sútorskému lesu, Do Batova, Šípoš, Bukovina, Kamenný vrch, Zadné tále, Gaťovská pustatina, Nové Hrachoviská, Pod Slivníkom, Nad mlynom, Bakša, Bartona pastva, Dolná Manková, Hrachoviská, Za Krtíšskym potokom, Zrúbanina, Konopnice, Farská hora, Dlhá lúka, Dolné lúky, Dolné lúky, Medzi sklady do čudného

Miesto, Ipeľská kotlina:, 14 z 17

Veľké role, Beľava, Hrušťovec, Nad brezinky, Za studňou, Háj, Uhrinov vŕšok, Trojrohý hon, Na hrbe, Do Voľavy, Pavlovská stráň, Tehlovňa, Za dolinky, Pod Starý háj, Nižná Tarnocka dolina, Rúnik, K Vátovciam, Nižný mlyn, Dolné dĺžiny, Ľuboreč, Nad záhradami, Vrch Verka, Dolné lúky, Hlboké, Adamcová, Pažiť, Veľká úboč, Rodnok, Vyšné trstie, Stúpa, BAKTA, Nad Bartóčkou, Kapustnisko, Na Tri jarky, Jazarcia, Rylište, Turecká, Pri kopencoch, Rákytie, Vitasky, Trávne lúky, Pri mlyne, Chrasť, Pri mlyne, Odalka, Borokváš, Chlapské lúky, Jazerné lúky, Pod smoliskom, Dolné rovne, Veľká zem, Medzi cestami, Soví svah, Želiarské, Tŕňové, Sklady, Veľká vinica, Nad chyžou, Syrava, Svätý Martin

Miesto, Ipeľská kotlina:, 15 z 17

Pri Cigáňoch, Za mostom, Kapustnice, Čerešňové, Kraje, Dolinky, Baziny, Bočiny, Bešeňov, Nad pustatinou, Oslí háj, Pod močidlami, Hrb, Záhumia, Za horným hájom, Nová lúka, Boľkovské vinice, U tŕnia, Do ravien koncom, Žobrák, Jazerské, Plošina, Vrch Brezinka, Voľava, Kozí hrb, Za potokom, U chotára, Bukovská dolina, Kostolná, Klapa, Kúria, Veľký rákoš, Pri Colnici, Valkovo, Hornálúka, Nad Pravičkou, Plesá, Žobrácka dolina, Klčovisko, Stoličný vrch, Na Topoli, Hnojový vrch, Pod hradskou, Roveň, Na Hrádek, Baraní vrch, Horný háj, Hôrka, Pod skalinou, Ročkárova hora, Priepustky, Kapustnice, Boky, Kňazovské, Malá banka, Pod Chrasťou, Kakatka, Pustatina Rákov, Močiar, Pod Hlinnou

Miesto, Ipeľská kotlina:, 16 z 17

Pod brody, Nad Bukovcom, Dolný Gaľagaš, Za dolným hájom, Hradlo, Za priehonom, Kňahník, Vlčí jablčník, Veľká hať, Nad Jamou, Hŕbok, Malý vrch, Bučina, Strmý svah, Pod lipinou, Starý háj, Sútorská cesta, Borovkáš, Medzi potokmi, Obecná studňa, Vlčia jama, Krvavé pole, Pred Boľkovcami, Veľké lúky, Bokoľ, Dolina, Vojáčik, Hore koncom, Hamovisko, Dúbrava, Kamenná baňa, Mačíňa, Gašparka, Klinovačky, K Rimave, Veterný vrch, Veľký Háj, Soví vrch, Nad Voľavou, Viničná plošina, Veľké vrabčie, Viničky, V pastvách, Mačudovci, Bresťovec, Pod Ľuboriečskou cestou, Čachovo, Prachárňa, Pod Stráničkou, Veľká hora, Návozy, Pri domku, Na Bartonskú, Pri strážnom domčeku, Ortváň, U brestia, Nad parkom, Trávnik, Horný Bukovec, Teháň vrch

Miesto, Ipeľská kotlina:, 17 z 17

Noviny, Pod cestou, Pipišky, Dobošová, Ohrady, Madáčovská hora, Cerovisko, Malý rákoš, Predmostie, Nad mojínskou cestou, Za humná, Mačia stráň, Brezinky, Chánov vrch, Nad Mlynským jarkom, K Slanej, Občianske, Nižné mačany, Koniec úvrati, Žipský les, Na Doline, Kopanice, Dolné prielohy, Obecné, Za hájom, Čandov uhol, Diniská, Vlčia jama, Jamy, Rovášov vŕšok, Veľké lúky, Pri Ivánke, Kopaň, Skalná baňa, Pri potoku, Konopné pole, Za záhradami I, Biele drevo, Pri Janovskom chotari, Nadol

Podobné, Ipeľská kotlina:

4204x turistika, 3802x miesto, 130x orientačný bod, 88x strom, 60x turistické informácie, 25x studňa, 22x prístrešok, altánok, 18x chranený strom, 12x orientačná mapa, 11x poľovnícky posed, 10x atrakcia, 7x komín, 7x štôlňa, 5x ohnisko, 3x miesto na piknik, 3x vodárenská veža, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Ipeľská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://ipelska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.