Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Ipeľská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Ipeľská kotlina

Miesto v Ipeľská kotlina

V Ipeľská kotlina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Ipeľská kotlina:, 1 z 17

Pod záhradami, Záhumnie, Horné Príbelce, Nad mlynom, Malá kúria, Sibéria, Balička, Za riekou, Pod Malým vrchom, Pri Hradzianskom chotári, Pálikovec, Kapica, Lúky, Verbeška, Zákľuka, Pod dedinou, Hrb, Zdola Malej Viesky, Kapustnice, Hôrka, Horné konopiská, Pri Močidlách, Páterka, Za hôrku, Za humnami, Tisovník, Malý Bretonec, Pravička, Mlyn, Za žliebkom, Zábava, Krížnice, Modrý Kameň, Záferka, Za Katovkou, Majerské zeme, Staré Vinice, Bodor, Nad dedinou, Potok Dolina, Veľká ráztoka, Dolné lúky, Nad studničkou, Integra, Dolná lúka, Za záhradami, Za ošipárňou, Zajská dolina, Táliky, Vinice, Pätnica, Biela studňa, Horné štáliky, Pažiť, Chmelín, Medzi priehony, Rybník, Horné záhumnie, Kiarovská samota, Na Vinici

Miesto, Ipeľská kotlina:, 2 z 17

Kapustnisko, Nad Závadským potokom, Syrové vrecká, Sobôtky, Sobôtka, Malý Kiarov, Pustasik, Šára, Kapustniská, Konopnice, Rárožská pustatina, Ortovisko, Kopanice, Kopanica, Pod Luh, Verestoveň, Spodný hon, Úboč, Pažiť, Nad Pažiťou, Do Čalomijského chotára, Do Pažiti koncom, Nad Starým vrchom, Surdícka stráň, Do hradskej, Jasenec, Pod Vrabčím vrchom, Pri cintoríne, Nad jamami, Pod Surdíkom, Prostredná Hruština, Konopiská, Dlhé jutrá, Pod záhradou, Vápenica, Pri Ráztoke, Dolná Hrušťina, Ryžoviská, Do Ráztoky koncom, Horné lúky, Lukošský kút, Urbárska pastva, Hruštiny, Kostolná, Dolné lúky, Hrúžeľ, Dedinské lúky, Pod vinicani, Starý vrch, Kozí vrch, Močkanka, Pri Ipli, Hornádka, Šarina, Za horou, Hradište, Byčia dolina, Nový vrch, Majerské, Pod vinicami

Miesto, Ipeľská kotlina:, 3 z 17

Dlhé Ružiny, Hrudeľ, Hruštianské lúky, Veľký kút, Krátke Ružiny, Jamy, Hľadno, Pustatina, Cez mláku, Ortovisko, Cvrkavka, Vinice, Nové vinice, Pažit, Dľžiny, Pri pivniciach, Pri Háliku, Budská lúka, Pri Kríži, Červenáčka, Studnička, Pod zemami, Mláka, Ráztoka, piesok, Stredné lazy, Ostrý vrch, Mlynský járok, Šútrik, Močiar, Piesok, Studená stráň, Nemeš, Železníky, Kobolica, Nemes, Stráň, Chríb, Nad kostolom, Biele zeme, Pod skalou, Vartiečka, Hradzianske vinice, Barošky, Kutička, V kúte, Veľká Raveň, Hradziansko, Hadigaš, Roveň, Drieňov, Jarčaniská, Pod závoz, Vidovec, Bendovské lúky, Hruština, Hrebenačka, Háje, Cerovec, Šťavica

Miesto, Ipeľská kotlina:, 4 z 17

Vápenice, Prevráteniny, Ortoviská, Borovčie, Kostolný vidovec, Brehy, Mláka, Ožina, Medzi jarky, Kúria, Pri Kamennom kríži, Dolná vrbina, Dolina, Kováčovský vrch, Za novou cestou, Býčia studňa, Široké prielohy, Hruštinské lúky, Kutina, Medvedia studňa, Pri hruške, Čurkotka, Nad studňou, Obeckovský vrch, Jankovský vrch, Haneska, Na Dúbravky, Pod tehelňou, Bukovinka, Spodný prieloh, Miškovka, Hlavy, Pod Sibériou, Horný tormáš, Široký prieloh, Dolný tormáš, Gajdoška, Manková, Jankova lúčka, Dolné lúky, Dlhé rovne, Za mlyniskom, Vrchné lúky, Vrchy, Brody, Obľahel, Biely vrch, Curmanka, Sádky, Surdok, Pod Hrádkami, Studený vŕšok, Pod Riglom, Kratiny, Starý háj, Veľká tabla, Široké Dráhy, Nad jarky, Jazerné lúky, Súdenina

Miesto, Ipeľská kotlina:, 5 z 17

Pod hájom, Cerina, Nad Haneskou, Farkaška, Veľké rovne, Pod Bukovinkou, Klátna, Kucak, Horná vrbina, Nad studňou, Ďaleký výhľad, Prchavice, Silanky, Panská lúka, Nad vinicami, Na vrchu, Nad krížom, Veľká tabla, Valachovka, Líščie jamy, Medzi Patance, Hrobľa, Drieňovka, Panská z hrada, Prostredná, Dlhý vidovec, Nad Pálikovec, Močiarik, Bukovec, Nad Hrádkami, Háj, Nad Búroskovom, Dolné zeme, Nad Bukovcom, Vysoká skala, Kalovníky, Kukučka, Nad lúky, Dlhé Diely, Dolné Škriavniky, Veľkodáľovský pustý les, Rigel, Ostrý vrch, Dievčenský úhor, Nad Pánskou z hradou, Veľkodáľovský les, Kopcovité, Čihadlo, Chotár, Vráta, Dielničky, Pod Martinským vrchom, Pod Surdokom, Čikman, Michalkovička, Úzke dráhy, Horné zeme, Úboč, Močiar, Balašov vrch

Miesto, Ipeľská kotlina:, 6 z 17

Dolné lúky, Háj, Za Krtíšskym potokom, Kopanice, Pustatina, Dolná Manková, Zrúbanina, Kozia roľa, Smrdiatá, Svah okrúhlého stromu, Nad mlynom, Nad lúčnym mlynom, Ploštiny, Kakatka, Borovkáš, Za potokom, Dlhé zeme, Trávne lúky, Za Horný háj, Bukovská dolina, Za orechom, Pri hati, Horný háj, Ľuboreč, Klinovačky, Hnojový vrch, Široké, Valkovo, Pod Stráničkou, Sklady, Jazarcia, Nad Bukovcom, Veľká hora, Borovkáš, Čachovo, Vlčia jama, Za humná, Nad chyžou, Ivanka, U chotára, Hlavy, Mláchy, Kopanička, Za dolinky, Pod Chrasťou, Na Tri jarky, Kapustnice, Dolné prielohy, Dobošová, Chrasť, Lazy, Kňazovské, Za mostom, Dedinská hora, K Vátovciam, Za priehonom, Húšťava drozdov, U tŕnia, Kňahník, Hlboké

Miesto, Ipeľská kotlina:, 7 z 17

Nad Pravičkou, Kopanice, Za hájom, Nad záhradami, Hrb, Rúnik, Kúria, Diniská, Cerina, Pod lipinou, Noviny, Rákytie, Boky, Nad parkom, Kraje, Návozy, Žobrácka dolina, Pod Starý háj, Pod vinicami, Čonkabuk, Horné prielohy, Hŕbok, Za horným hájom, Pri mlyne, Dolné rovne, Kapasz puszta, Kozí hrb, Borokváš, Voľava, Syrava, Veľké lúky, Medzi potokmi, Spodné prielohy, Na Doline, Tehlovňa, Dúbrava, Rovášov vŕšok, Dolina, Nad Bartóčkou, Háj, Za Kozí hrb, Mlynský járok, Staré vinice, Nad Voľavou, Ohrady, Uhrinov vŕšok, Hrušťovec, Bresťovec, Mačia stráň, Roveň, Plesá, Vrch Brezinka, Mačíňa, Kapustnice, Hore koncom, Na Topoli, Za dolným hájom, Nad brezinky, Nad Mlynským jarkom, Viničky

Miesto, Ipeľská kotlina:, 8 z 17

Pod skalinou, Nad Jamou, Bučina, Do Čergu, Bešeňov, Žobrák, Jamy, Hôrka, Mačudovci, Húštie, Nad pustatinou, Soví svah, Pod Ľuboriečskou cestou, Starý háj, Nad Dankovcom, Kostolný Ortvan, Močidlá, Prielohy, Do Voľavy, Brezinky, Ročkárova hora, Prachárňa, Pod hradskou, Kostolná, U brestia, Vlčia jama, Dolné lúky, Dieliky, Skalná baňa, Pod brody, Na jame, Jobáďov, Do ravien koncom, Horný Bukovec, Nad hradskou, Záhumia, Beľava, Tále, Kamenná brána, Paškácie, Močiar, Dúbrava, Močiare, Pod Bovdiškou, Ráztoky, Pod jarkom, Nad Medokýšom, Malé ortovisko, Rackyne, Koprovnička, Pod cintorínom, Pod hrbom, Klinčok, Strieborná, Nad mlyn, Pri brode, Dolný háj, Telek, Sklady, Ravne

Miesto, Ipeľská kotlina:, 9 z 17

Moštec, Pod Bieľučkým potokom, Preľač, Kocheľ, Vyhorenina, Za vrch, Šiašov vŕšok, Prístavkov vŕšok, Pod Čotou, Pustatina, Pod hloh, Strminy, Rakyta, Nad Hlbokým, Chabdie, Na Chotári, Komín, Pažiť, Jamky, Bukovec, Jastrák, Gáborka, Lúky pod záhradami, Troje hony, Hybec, Žabica, Chrašť, Chotár, Dankovec, Stráčky, Sikliak, Zore, Nad Starými Vinicami, Bánov háj, Nad stodôlkou, Vrchný hon, Rovne, Nad Breziny, Gelendov laz, Úhrady, Pod Rakytou, Červený vŕšok, Úzke lúky, Kapustné záhrady, Oskoruža, Zadné lúky, Nové Vinice, Kremenia, Remník, Dolný Bukovec, Prieložský vrch, Ortoveň, Holizne, Iňanec, Za Starou riekou, Biaľuška, Čierťažný hrb, Za Bielou hlinou, Mozdrička, Nad chodník

Miesto, Ipeľská kotlina:, 10 z 17

Horné strminy, Krivá púť, Kostolná, Pri Hradskom chodníku, Pustý laz, Mlynský jarok, Halík, Medzník, Galamia, Vinice, Nad Ráztoky, Kozárka, Lúky, Za Dolné humná, Staré vinice, Kopane, Kropáčka, Pecná stráň, Skaličný vŕšok, Dráhy, Pavlovica, Pažítky, Nad Ráztokami, Veľký kút, Hlúšťa, Širiny, Šárna, Ohrada, Konopnice, Chlievnym potokom, Páterka, Veľká lúka, Mlynské polia, Pod Dubím, Sedreš, Nad Chrasťou, Stránička, Breh, Cez púť, Pancierka, Jazero, Hlavy, Prieložský jarok, Pri Vrbovke, Nad lúčkami, Šarkanka, Noviny, Stužka, Nad vinicami, Skalina, Čierny prieloh, Chrastiečka, Cirkevná, Na Dbole, Nad vinicami, Mezník, Dynisko, Za humnami, Záhumenica, Majerská

Miesto, Ipeľská kotlina:, 11 z 17

Prostredný hon, Husia pastva, Dlhé, Pod Brúskom, Pod jarok, Na vrchu, Nagykút, Líšky, Nad Chlievnym potokom, Galamijská pastva, Pod horou, Vyškovo, Úzke, Pod Vinice, Za Dolinou, Holizné zeme, Dolná hora, Za Horné humná, Siedma tabla, Vraveň, Poldieliky, Ťakiarov jarok, Strnádka, Kratina, Selce, Bralce, Pod hájom, Pod Babkou, Prvošné, Za vrchom, Bovdiška, Za jarok, Dielnice, Horné vinice, Hlboké, Kokava, Za šibenicou, Biela hlina, Konopiská, Pereš, Nad cintorínom, Nad Kapustniskami, Do Žihľavského chodníka, Humná, Koprovnická hora, Medzi vody, Zdola dediny, Za Kakatkou, Podiely, Kostolná, Chotár, Mlyniská, Vernica, Klokoč, Hlinište, Prostredný vŕšok, Pazucha, Horné lúky, Pod Hájiky, Veľká lúka

Miesto, Ipeľská kotlina:, 12 z 17

Polomka, Pracháreň, Nad Mezníkom, Drienik, Pod Bralce, Šibenica, Pod Chlievnym potokom, Rázsochy, Rovne, Rovne, Pod viničkami, Široké lúky, Šavlovica, Nad Pažítky, Predné lúky, Štrkovec, Za cintorínom, Paškacie, Dolné vinice, Pod vinicami, Stupné, Vyškovce, Tably, Pod Tehlou, Dlhé diely, Tuškov diel, Hrb, Cibulisko, Háj, Dlhé zeme, Dolinský klin, Vlčia jama, Zhora kostola, Do Vrbovky, Bohušova dolina, Studnička, Uranička, Pod Stráňou, Jama, Pod kaplnkou, Zhora dediny, Pri Medokýši, Fialkový háj, Hradské pole, Veľká hora, Za vrchmi, Plachtínsky vrch, Srňajka, Dolina, Vinice, Kalvársky vrch, Katovka, Šibeničný vršok, Pod Holým vrchom, Pri kríži, Vrch hlavy, Chlanačka, Vrchná Srňajka, Spodná Srňajka, Terke

Miesto, Ipeľská kotlina:, 13 z 17

Holý vrch, Koliesko, Tortuška, Pod luhom, Judin vrch, Kalvária, Štepnica, Kozí vrch, Nad mestom, Kamienka, Krákorov vrch, Pusté, Starý vrch, Rovne, Bendiak, Pavlov hrb, Gočovské vinice, Sušiny, Stredná tabla, Pustý vrch, Mankova, Ďurova hora, Močiar, Očenáška, Záhumnice, Baza, Stavenô, Polianky, Pánske pole, Pecná stráňa, Mandové kúty, Pod horou, Mešovka, Drieňovka, Veselý vŕšok, Piesky, Starý vrch, Hora, Prosiská, Pod Selčiankou cestou, Sukničky, Čierne stromy, Pod majerom, Kapustnisko, Skalnatý bok, Breza, Kožuška, Za lesom, Malý Radov, Chrastinský jarok, Lazná ortoveň, Stará vinica, Perné, Gaštanov sad, Panina studňa, Zlatá baňa, Čalomijský bok, Trojrožná, Horník, Ploský vrch

Miesto, Ipeľská kotlina:, 14 z 17

Košik, Koncov vrch, Kalmárovská, Ďurkova dolina, Dolinka, Dĺžiny, Dolina, Ďurková dolina, Boháč, Nová vinica, Mútnice, Gerhardov vrch, Bukovina, Mlynský kút, Šíp, Bukovská dolina, Šípsky bok, Boží vch, Horné lúky, Pri studničkách, Okrúhla lúka, Nad jazarom, Kamenčistá, Štefanka, Babky, Dedinská lúka, Lazce, Kratina, Kalovník, Vlčie jamy, Peťov, Ortovisko, Dľžiny, Nad vinicami, Jánsky vrch, Malská pustatina, Pri krčme, Čahovské spodky, Lapoška, Kopanice, Dielik, Lesenický bok, Za vŕbovým potokom, Záhumnie od Príkľaku, Trhanec, Radovský vrch, Pri Ipli, Dievčí vrch, Lipina, Patanč, Kút, Vrch háj, Chrenovské lúky, Írek, Holý vŕšok, Lovosie lúky, Balcovka, Horná lúka, Nad jarkom, Potok Krtíš

Miesto, Ipeľská kotlina:, 15 z 17

Vlnistá, Banský vrch, Nad dolinkou, Čaja, Jasenie, Ďateliniská, Staré vinice, Nad cintorínom, Španie lúky, Kamenná žena, Hora, Stávka, Pod kostolom, Pliešky, Nad haťou, Dolné Lážteky, Cerinská lúka, Šťavičný bok, Lažtek, Dlhá zem, Patančov jarok, Za vinicami, Ivanov bok, Lipina, Pod Lipinou, Hermanka, Pododvor, Peťovský mlyn, Kostolík, Štvrtocká dolina, Proletár, Močiar, Zrúcanina, Nad mačienkou, Pod vinicami, Za hradskou, Hlboká púť, Huďagovské vinice, Studničky, Piesočná lúka, Pod cintorínom, Lipinský vršok, Drozdovky, Kerekište, Cerina, Veľká lúka, Nad salašom, Motúzy, Vinice, Za potokom, Bardanka, Vinice, Veľký vrch, Bačov vrch, Piesočná pastva, Mišov kút, Hrabina, Šedivec, Horná lúka, Holica

Miesto, Ipeľská kotlina:, 16 z 17

Rovienky, Tri berky, Do kúta, Dlhé lúky, Čák, V Lipine, Kozí prieloh, Dlhé, Na cerinu, Nad Prietržou, Pod Hájom, Medzi hrušky, Kopane, Jablonec, Nad lúky, Úvrate, Pri Obeckovskom chotári, Suchá lúka, Nad kostolom, Makovisko, Päta, Haličsk cesta, Pri Olovárskej hore, Háj, Starý vrch, Motúzy, Za chrasťou, Nad humnami, Šitina, Hloď, Vrch, Košarisko, Madačka, Hriešna lúka, Na jame, U Jablonca, Rovne, Šariny, Horné lúky, Chotár, Dúbä, Prielohy, Lazy, Zhony, Bohunkovo, Pod vinicami, Pri Bukovom jarku, Biela studňa, Hlboké, Za Ohrady, Prenártie, Pod Bukovinou, Viničky, Dielnica, Pastiersky bok, Holý vrch, Bukový járok, Zadné hony, Horné lúky, Surdok

Miesto, Ipeľská kotlina:, 17 z 17

Pod humnami, Kresačka, Priesadisko, Vtáčnik, Pod pavšovo, Vrkoce, Vŕšky, Za vinicami, Peserianske, Cerina, Vinice, Remanencie, Pod Klin, Pod Chabinu, Vrch Jazero, Za bukovinou, Koštov, Stanova dolinka, Egreš, Máč, Sakalovská hora, Laz, Pod Stráničkou, Medzi jarkami, Hajsákova záhrada, Vidky, Treskovka, Vinice, Pri chotári, Capáš, Stránička, Dubinka, Pod Strehovskou cestou, Horné Vidky, Pri Trebušovskej, Pastvisko, Malá Stránička, Strmé, Pod Staré slivky, Želiarky

Podobné, Ipeľská kotlina:

1841x turistika, 1758x miesto, 14x chranený strom, 14x strom, 13x orientačný bod, 13x turistické informácie, 11x atrakcia, 8x prístrešok, altánok, 5x komín, 3x orientačná mapa, 1x miesto na piknik, 1x studňa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Ipeľská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://ipelska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.