Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Ipeľská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Ipeľská kotlina

Miesto v Ipeľská kotlina

V Ipeľská kotlina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Ipeľská kotlina:, 1 z 17

Záhumnie, Zákľuka, Pod záhradami, Malá kúria, Nad mlynom, Sibéria, Pod Malým vrchom, Balička, Za riekou, Pri Hradzianskom chotári, Pálikovec, Kapica, Lúky, Horné Príbelce, Verbeška, Pod dedinou, Kapustnice, Horné konopiská, Páterka, Hrb, Pri Močidlách, Za humnami, Tisovník, Za hôrku, Zdola Malej Viesky, Malý Bretonec, Za žliebkom, Mlyn, Pravička, Zábava, Krížnice, Modrý Kameň, Záferka, Majerské zeme, Za Katovkou, Staré Vinice, Bodor, Nad dedinou, Potok Dolina, Dolné lúky, Veľká ráztoka, Nad studničkou, Za záhradami, Dolná lúka, Integra, Zajská dolina, Za ošipárňou, Táliky, Horné štáliky, Biela studňa, Medzi priehony, Pätnica, Vinice, Pažiť, Chmelín, Sobôtka, Sobôtky, Rybník, Horné záhumnie, Syrové vrecká

Miesto, Ipeľská kotlina:, 2 z 17

Na Vinici, Kapustnisko, Nad Závadským potokom, Malý Kiarov, Kiarovská samota, Kapustniská, Konopnice, Pustasik, Šára, Rárožská pustatina, Ortovisko, Kopanice, Pod Luh, Verestoveň, Kopanica, Úboč, Spodný hon, Pažiť, Nad Pažiťou, Do Čalomijského chotára, Nad Starým vrchom, Do Pažiti koncom, Do hradskej, Surdícka stráň, Pri cintoríne, Pod Vrabčím vrchom, Jasenec, Nad jamami, Pod Surdíkom, Pri Ráztoke, Prostredná Hruština, Vápenica, Konopiská, Dlhé jutrá, Pod záhradou, Hruštiny, Horné lúky, Urbárska pastva, Do Ráztoky koncom, Dolná Hrušťina, Lukošský kút, Ryžoviská, Kostolná, Pod vinicani, Dedinské lúky, Dolné lúky, Močkanka, Hrúžeľ, Za horou, Hradište, Šarina, Pri Ipli, Hornádka, Byčia dolina, Pod vinicami, Majerské, Dlhé Ružiny, Nový vrch, Hruštianské lúky, Hrudeľ

Miesto, Ipeľská kotlina:, 3 z 17

Veľký kút, Pustatina, Cez mláku, Hľadno, Jamy, Krátke Ružiny, Dľžiny, Nové vinice, Cvrkavka, Pažit, Vinice, Pri pivniciach, Ortovisko, Studnička, Pri Háliku, Pri Kríži, Budská lúka, Červenáčka, Pod zemami, Mláka, Ráztoka, Nemeš, Šútrik, Piesok, Hradzianske vinice, Močiar, V kúte, Mlynský járok, Veľká Raveň, Chríb, Železníky, piesok, Nad kostolom, Hradziansko, Kobolica, Hadigaš, Biele zeme, Kutička, Stredné lazy, Nemes, Pod skalou, Roveň, Drieňov, Stráň, Vartiečka, Studená stráň, Barošky, Široké prielohy, Pri hruške, Vápenice, Medzi jarky, Pod závoz, Dolina, Vidovec, Kováčovský vrch, Hruštinské lúky, Býčia studňa, Jarčaniská, Borovčie, Šťavica

Miesto, Ipeľská kotlina:, 4 z 17

Hruština, Mláka, Háje, Prevráteniny, Brehy, Kúria, Kutina, Hrebenačka, Medvedia studňa, Dolná vrbina, Pri Kamennom kríži, Bendovské lúky, Ortoviská, Kostolný vidovec, Cerovec, Ožina, Za novou cestou, Kratiny, Pod Sibériou, Veľké rovne, Prostredná, Starý háj, Panská lúka, Curmanka, Spodný prieloh, Nad Haneskou, Brody, Pod hájom, Medzi Patance, Jankova lúčka, Manková, Široký prieloh, Cerina, Dlhé rovne, Surdok, Nad Pálikovec, Drieňovka, Haneska, Valachovka, Obeckovský vrch, Farkaška, Líščie jamy, Súdenina, Pod tehelňou, Ďaleký výhľad, Miškovka, Nad vinicami, Panská z hrada, Sádky, Vrchy, Pod Hrádkami, Kucak, Nad krížom, Dolné lúky, Dlhý vidovec, Veľká tabla, Horná vrbina, Na vrchu, Hlavy, Hrobľa

Miesto, Ipeľská kotlina:, 5 z 17

Za mlyniskom, Dolný tormáš, Veľká tabla, Vrchné lúky, Jankovský vrch, Gajdoška, Čurkotka, Nad studňou, Pod Riglom, Silanky, Bukovinka, Prchavice, Klátna, Horný tormáš, Nad studňou, Nad jarky, Široké Dráhy, Studený vŕšok, Močiarik, Na Dúbravky, Jazerné lúky, Pod Bukovinkou, Obľahel, Pod Surdokom, Smrdiatá, Balašov vrch, Vysoká skala, Michalkovička, Háj, Dolná Manková, Nad Búroskovom, Ploštiny, Kalovníky, Chotár, Pustatina, Nad mlynom, Nad Pánskou z hradou, Močiar, Nad lúčnym mlynom, Vráta, Nad Bukovcom, Úzke dráhy, Kozia roľa, Bukovec, Pod Martinským vrchom, Úboč, Nad Hrádkami, Horné zeme, Dolné zeme, Dolné Škriavniky, Čihadlo, Dolné lúky, Kopanice, Veľkodáľovský les, Svah okrúhlého stromu, Dielničky, Dlhé Diely, Veľkodáľovský pustý les, Nad lúky, Dievčenský úhor

Miesto, Ipeľská kotlina:, 6 z 17

Háj, Kukučka, Rigel, Kopcovité, Zrúbanina, Za Krtíšskym potokom, Za dolným hájom, Do Voľavy, Borovkáš, Hlboké, Nad Pravičkou, Kapasz puszta, Viničky, Nad chyžou, Trávne lúky, Nad brezinky, Za Kozí hrb, Za priehonom, Boky, Beľava, Záhumia, Kostolná, Vrch Brezinka, Bresťovec, Za horným hájom, Na jame, Pod Stráničkou, Hrušťovec, Kňahník, Jamy, Pod skalinou, Za Horný háj, Borokváš, Kakatka, Tehlovňa, Horný háj, Bučina, Kraje, Pod Chrasťou, Rovášov vŕšok, Chrasť, Brezinky, Kozí hrb, U chotára, Mlynský járok, Húštie, Pod hradskou, Hnojový vrch, Široké, U tŕnia, Dobošová, Rákytie, Kapustnice, Močidlá, Kúria, Kostolný Ortvan, Ľuboreč, Nad Mlynským jarkom, Syrava, Do ravien koncom

Miesto, Ipeľská kotlina:, 7 z 17

Ročkárova hora, Noviny, Borovkáš, Za hájom, Prachárňa, Medzi potokmi, Návozy, Za dolinky, Spodné prielohy, Bukovská dolina, Za potokom, Pod vinicami, Dolné prielohy, Nad Jamou, Ohrady, Húšťava drozdov, Nad Voľavou, Vlčia jama, Dolina, Sklady, Žobrák, Diniská, Prielohy, Hlavy, Za humná, Mláchy, Staré vinice, Nad Dankovcom, Háj, Na Doline, Dolné lúky, Lazy, Tále, Kňazovské, Na Tri jarky, Nad hradskou, U brestia, Nad parkom, Veľká hora, Hŕbok, Veľké lúky, Žobrácka dolina, Na Topoli, Skalná baňa, Jobáďov, Hôrka, Voľava, Pri hati, Nad Bukovcom, Bešeňov, Dolné rovne, Mačíňa, Vlčia jama, Nad pustatinou, Horné prielohy, Mačudovci, Nad záhradami, Valkovo, Hrb, Starý háj

Miesto, Ipeľská kotlina:, 8 z 17

Hore koncom, Čachovo, Pri mlyne, Rúnik, Jazarcia, Klinovačky, Pod lipinou, Plesá, Pod Ľuboriečskou cestou, Soví svah, Dieliky, Pod brody, Čonkabuk, Do Čergu, Uhrinov vŕšok, Pod Starý háj, Kapustnice, Horný Bukovec, Roveň, K Vátovciam, Ivanka, Za mostom, Kopanice, Nad Bartóčkou, Dúbrava, Za orechom, Mačia stráň, Majerská, Širiny, Stráčky, Veľký kút, Nové Vinice, Za vrchom, Horné strminy, Nad vinicami, Pod cintorínom, Pod Čotou, Strminy, Pod Brúskom, Za humnami, Za Bielou hlinou, Holizné zeme, Do Žihľavského chodníka, Za vrch, Kostolná, Prvošné, Galamia, Ráztoky, Pod hájom, Úzke lúky, Malé ortovisko, Vrchný hon, Kamenná brána, Chotár, Humná, Kropáčka, Pod Dubím, Pod horou, Pustý laz, Úzke

Miesto, Ipeľská kotlina:, 9 z 17

Prieložský jarok, Cez púť, Breh, Kozárka, Pažítky, Poldieliky, Galamijská pastva, Holizne, Za jarok, Za Horné humná, Šárna, Močiare, Podiely, Nad Medokýšom, Biaľuška, Siedma tabla, Iňanec, Komín, Ravne, Remník, Mozdrička, Koprovnická hora, Kratina, Mlynský jarok, Jastrák, Pri Hradskom chodníku, Pod Vinice, Šiašov vŕšok, Konopnice, Jamky, Líšky, Halík, Pod hloh, Žabica, Páterka, Dankovec, Sklady, Dolná hora, Zore, Rovne, Medzník, Hlboké, Hlavy, Za šibenicou, Ohrada, Gáborka, Čierny prieloh, Zdola dediny, Medzi vody, Klinčok, Vinice, Nagykút, Skalina, Lúky pod záhradami, Konopiská, Močiar, Nad Chlievnym potokom, Nad Ráztokami, Prístavkov vŕšok, Cirkevná

Miesto, Ipeľská kotlina:, 10 z 17

Chrastiečka, Čierťažný hrb, Pri Vrbovke, Nad vinicami, Za Dolné humná, Šarkanka, Kocheľ, Nad lúčkami, Bánov háj, Chabdie, Prostredný hon, Koprovnička, Chrašť, Lúky, Stužka, Pod Bieľučkým potokom, Nad stodôlkou, Kokava, Jazero, Nad Hlbokým, Vyškovo, Pustatina, Strnádka, Chotár, Stránička, Nad cintorínom, Dlhé, Hybec, Chlievnym potokom, Na Dbole, Oskoruža, Kremenia, Telek, Mlynské polia, Záhumenica, Nad Starými Vinicami, Kapustné záhrady, Ortoveň, Staré vinice, Za Starou riekou, Nad Kapustniskami, Bovdiška, Dúbrava, Kopane, Pod Bovdiškou, Pod Rakytou, Úhrady, Ťakiarov jarok, Nad chodník, Gelendov laz, Dynisko, Rackyne, Pri brode, Sikliak, Pecná stráň, Vyhorenina, Troje hony, Pancierka, Červený vŕšok, Nad Ráztoky

Miesto, Ipeľská kotlina:, 11 z 17

Pereš, Moštec, Pod Babkou, Pažiť, Selce, Preľač, Mezník, Hlúšťa, Kostolná, Krivá púť, Pod jarkom, Veľká lúka, Dielnice, Dráhy, Husia pastva, Rakyta, Paškácie, Na Chotári, Zadné lúky, Pavlovica, Bralce, Skaličný vŕšok, Pod hrbom, Pod jarok, Horné vinice, Nad mlyn, Za Kakatkou, Za Dolinou, Bukovec, Na vrchu, Vraveň, Nad Breziny, Dolný háj, Nad Chrasťou, Sedreš, Dolný Bukovec, Tuškov diel, Cibulisko, Bohušova dolina, Rázsochy, Pod Stráňou, Horné lúky, Vernica, Rovne, Dlhé diely, Jama, Hrb, Dolné vinice, Predné lúky, Vyškovce, Zhora kostola, Fialkový háj, Pod Hájiky, Vlčia jama, Veľká lúka, Za cintorínom, Široké lúky, Háj, Nad Pažítky, Dolinský klin

Miesto, Ipeľská kotlina:, 12 z 17

Rovne, Polomka, Pod vinicami, Zhora dediny, Studnička, Pod kaplnkou, Hlinište, Pod viničkami, Šavlovica, Do Vrbovky, Pazucha, Klokoč, Uranička, Štrkovec, Stupné, Tably, Pri Medokýši, Pod Bralce, Paškacie, Pod Chlievnym potokom, Mlyniská, Šibenica, Prostredný vŕšok, Nad Mezníkom, Pod Tehlou, Pracháreň, Dlhé zeme, Drienik, Koliesko, Nad mestom, Holý vrch, Katovka, Terke, Starý vrch, Kozí vrch, Pri kríži, Dolina, Šibeničný vršok, Pod luhom, Pod Holým vrchom, Chlanačka, Pusté, Plachtínsky vrch, Vrchná Srňajka, Kalvársky vrch, Kamienka, Štepnica, Tortuška, Spodná Srňajka, Za vrchmi, Vinice, Vrch hlavy, Hradské pole, Veľká hora, Srňajka, Krákorov vrch, Judin vrch, Rovne, Piesky, Stredná tabla

Miesto, Ipeľská kotlina:, 13 z 17

Starý vrch, Ďurova hora, Pecná stráňa, Gočovské vinice, Pánske pole, Drieňovka, Polianky, Močiar, Veselý vŕšok, Pod horou, Bendiak, Očenáška, Stavenô, Záhumnice, Mešovka, Mankova, Pustý vrch, Baza, Pod Selčiankou cestou, Sušiny, Mandové kúty, Horník, Dĺžiny, Chrastinský jarok, Ďurková dolina, Sukničky, Ploský vrch, Kalmárovská, Dolinka, Kapustnisko, Stará vinica, Čalomijský bok, Ďurkova dolina, Breza, Malý Radov, Za lesom, Skalnatý bok, Lazná ortoveň, Panina studňa, Mútnice, Zlatá baňa, Čierne stromy, Boháč, Perné, Gerhardov vrch, Košik, Dolina, Pod majerom, Kožuška, Trojrožná, Nová vinica, Gaštanov sad, Hermanka, Pri Ipli, Pod vinicami, Šedivec, Za vinicami, Lazce, Peťovský mlyn, Za vŕbovým potokom

Miesto, Ipeľská kotlina:, 14 z 17

Kalovník, V Lipine, Staré vinice, Záhumnie od Príkľaku, Vrch háj, Šípsky bok, Bačov vrch, Lažtek, Bardanka, Lapoška, Babky, Nad vinicami, Vlčie jamy, Holica, Malská pustatina, Španie lúky, Nad jarkom, Čaja, Veľká lúka, Ďateliniská, Kút, Kopanice, Kostolík, Čák, Vinice, Rovienky, Horné lúky, Dľžiny, Štvrtocká dolina, Šťavičný bok, Okrúhla lúka, Zrúcanina, Radovský vrch, Banský vrch, Ortovisko, Hrabina, Balcovka, Šíp, Studničky, Dlhé lúky, Lipina, Piesočná lúka, Kratina, Mlynský kút, Dlhé, Piesočná pastva, Tri berky, Hlboká púť, Kozí prieloh, Horná lúka, Dedinská lúka, Pododvor, Pri krčme, Írek, Drozdovky, Horná lúka, Chrenovské lúky, Kerekište, Lipinský vršok, Motúzy

Miesto, Ipeľská kotlina:, 15 z 17

Trhanec, Hora, Patanč, Ivanov bok, Nad jazarom, Dielik, Nad salašom, Lesenický bok, Za hradskou, Nad cintorínom, Do kúta, Kamenná žena, Nad mačienkou, Štefanka, Proletár, Dolné Lážteky, Mišov kút, Patančov jarok, Bukovská dolina, Nad haťou, Boží vch, Pod Lipinou, Potok Krtíš, Bukovina, Nad dolinkou, Veľký vrch, Vlnistá, Huďagovské vinice, Cerinská lúka, Lipina, Jasenie, Pri studničkách, Dievčí vrch, Za potokom, Pod kostolom, Lovosie lúky, Čahovské spodky, Dlhá zem, Jánsky vrch, Pliešky, Cerina, Vinice, Pod cintorínom, Peťov, Kamenčistá, Močiar, Pod Pieskom, Otlík, Kozia dolina, Pri Cerine, Stránička, Velička, Mácikovo, Žiar, Močiar, Za vrchom, Nad lúky, Chabina, Staré vinice, Hriešna lúka

Miesto, Ipeľská kotlina:, 16 z 17

Prenártie, U Hlív, Osikový jarok, Medzi hrušky, Priesadisko, Lipina, Kruhovisko, Cerina, Mlynské, Bresťová, Kúria, Nad kostolom, Pod Chabinu, Do Koštova, Piesky, Pod humnami, Za Brehom, Nábozy, Belasov Vrch, Pod Húšťavkou, Jazar, Chotár, Pažiť, Úvrate, Lažťoky, Za vinicami, Hôrka, Pod Staré slivky, Peserianske, K Cerine, Meľachovo, Nad garáty, Dubinka, Za bukovinou, Návozy, Vtáčnik, Pod vinicami, Nad Prietržou, Rybník, Malá Slatina, Glabušovské vinice, Dolné Rovne, Viničky, Sobotka, Kohútka, Makovisko, Rakytie, Za Holým vrchom, Dolné štáliky, Kňazovka, Benčíkov vŕšok, Malá Stránička, Neniská agáčina, Motúzy, Pod Dolnou studničkou, Zadné hony, Konopiská, Kalanzova samota, Studienky, Pod záhradami

Miesto, Ipeľská kotlina:, 17 z 17

Pod Návozy, Pod Rakovským potokom, Kresačka, Laz, Šofranica, Horné Vidky, Nad Pravickým chodníkom, Šitina, Na jame, Kukava, Krtíš, Račkova samota, Medzi jarkami, Rechtorovská, Surdok, Za Ohrady, Vrch Jazero, Majerské, Jazero, Kapustnice, Vrkoce, Hlinište, Horné lúky, Predná voda, Dolná hora, Peserany, Dielnica, Kriviny, Stanova dolinka, Krčina, Pod Jazerom, Stráňa, Mikino, Prosno, Bohunkovo, Za chrasťou, Päta, Brlobáška, Malská mláka, Kratina

Podobné, Ipeľská kotlina:

1802x turistika, 1716x miesto, 14x strom, 14x turistické informácie, 14x chranený strom, 13x orientačný bod, 11x atrakcia, 8x prístrešok, altánok, 5x komín, 3x orientačná mapa, 2x poľovnícky posed, 1x miesto na piknik, 1x studňa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Ipeľská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://ipelska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.