Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Ipeľská kotlina » prístupnosť » barierový prístup

Barierový prístup, Ipeľská kotlina

Barierový prístup v Ipeľská kotlina

V Ipeľská kotlina sa nachádza 387 kusov barierový prístup.

Barierový prístup, Ipeľská kotlina:, 1 z 7

Tomášovce, KPU, barierový prístup, Rimavská Sobota, Francisciho Kaufland, Rimavská Sobota, Laboratórium klinickej biochémie, Rúbanisko poliklinika, Haličská cesta Gymnázium, Zvolenská cesta plaváreň, L. Novomeského, Mikušovská cesta SAD, Mikušovská cesta SAD, Quercus, Reštaurácia Hviezda, Opatová, PRP-Plasty, Veľké Teriakovce, Vrbovce n. Rimavou, Veľké Teriakovce, Vrbovce n. Rimavou, Veľké Teriakovce, Vrbovce n. Rimavou, mlyn, Veľké Teriakovce, Vrbovce n. Rimavou, mlyn, svätého Jána Krstiteľa, Rimavská Sobota, Dúžavská cesta, Rimavská Sobota, Dúžavská cesta, Rimavská Sobota, Hypernova, Rimavská Sobota, sídlisko Západ ZŠ, Rimavská Sobota, Autotauris, Rimavská Sobota, Autotauris, Rimavská Sobota, Dobšinského Zdravotné stredisko, Mikušovce, mäsokombinát, Mikušovce, mäsokombinát, Dolná Slatinka ústav, Rimavská Sobota, Jánošíkova ul., Rimavská Sobota, Tomašová, Rimavská Sobota, Sabová, Rimavská Sobota, Rozvodňa, Rimavská Sobota, Dobšinského ul. ZŠ, Rimavská Sobota, Tomašová, Rimavská Sobota, Sabová, Rimavská Sobota, Dobšinského ul. ZŠ, Rimavská Sobota, Domov dôchodcov, Rimavská Sobota, sídlisko Západ III., Rimavská Sobota, sídlisko Západ III., Rimavská Sobota, sídlisko Západ II., Rimavská Sobota, Gymnázium, Rimavská Sobota, Hviezdoslavova ul., Rimavská Sobota, Veterná č. d. 95, Rimavské Zalužany, Rimavská Sobota, Hviezdoslavova ul., Rimavské Zalužany, Rimavská Sobota, Železničiarska, Rimavská Sobota, Dobšinského Zdravotné stredisko, Rimavská Sobota, sídlisko Západ II., Rimavská Sobota, sídlisko Západ I., Rimavská Sobota, Hypernova, Rimavská Sobota, sídlisko Západ I., Veľké Teriakovce, Jednota, Rimavská Sobota, SOUPP, Rimavské Janovce, Jednota, Rimavské Janovce, Jednota, Rimavská Sobota, SOUPP, Rimavská Sobota, Starý Včelinec

Barierový prístup, Ipeľská kotlina:, 2 z 7

Rimavská Sobota, Gymnázium, ZŤS, Veľké Teriakovce, Jednota, Rimavská Sobota, Bytové družstvo, Rimavská Sobota, Rimavan, Rimavská Sobota, Autotauris, Rimavská Sobota, Tomašová bytovka, Rimavská Sobota, Nový Včelinec, Rimavská Sobota, Obchodná akadémia, Rimavské Janovce, železničná zastávka, Rimavská Sobota, Šamarianka, Rimavská Sobota, Malohontská ul., Rimavská Sobota, Malohontská ul., Rimavské Janovce, železničná zastávka, Rimavská Sobota, Lidl, Rimavská Sobota, Obchodná akadémia, Rimavská Sobota, Pivovar, Rimavská Sobota, Družstevná ul., Rimavská Sobota, Lux, Rimavská Sobota, Pivovar, Rimavská Sobota, Družstevná ul., Rimavská Sobota, sídlisko Západ Česká ul., Rimavská Sobota, OÚ, Rimavská Sobota, Jánošíkova ul., barierový prístup, Rimavská Sobota, AS, Rimavská Sobota, Daxnerova ul., Rimavská Sobota, OÚ, Rimavská Sobota, Nižná Pokoradz, Rimavská Sobota, Fábryho ul., Rimavská Sobota, Vyšná Pokoradz, Rimavská Sobota, Šrobárova, Čebovce, rázcestie, Veľký Krtíš, Dom dôchodcov, Veľký Krtíš, Dom dôchodcov, Rimavská Sobota, Sobôtka, SAD, Gemerská Hôrka, Žilka, Rimavská Sobota, Lieskova Tempus, Rimavská Sobota, Sobôtka, stred, Rimavská Sobota, Kurinec, ŠM, Rimavská Sobota, Sobôtka, SAD, Rimavská Sobota, Gorkého, Zacharovce, rázcestie, Rimavská Sobota, Vinice, kopec, Zacharovce, rázcestie, Rimavská Sobota, Vinice, kopec, Rimavská Sobota, Lieskova MŠ, Zacharovce, rázcestie 1, Hrnčiarska Ves, rázcestie na Vaľkovo, Gemerské Michalovce, Lučenec, železničná stanica, Vyšné Valice, Gregorovce, Hrachovo, osada, Kalinovo, ul. SNP, Pavlovce, Jednota, Hrachovo, rázcestie na Poltár, Pavlovce, Jednota, Hrachovo, rázcestie na Poltár, Rimavská Sobota, Mlyny, Rimavská Sobota, STK

Barierový prístup, Ipeľská kotlina:, 3 z 7

Rimavská Sobota, Močiar rázcestie, Rimavská Sobota, amfiteáter, Rimavská Sobota, Močiar, Rimavská Sobota, Dúžava, Veľká nad Ipľom, OcÚ, Kociha, Kalinovo, Vieska nad Blhom, Kociha, Rimavská Sobota, Cintorínska ul., Hrachovo, osada, Hrnčiarska Ves, rázcestie na Vaľkovo, Valice, Nižné Valice, Veľký Blh, Dom dôchodcov, Rimavská Sobota, Dúžava, č. d. 35, Tomášovce, Veľký Blh, Jednota, Breznička, ZŠ, Veľký Blh, kúpalisko, Štrkovec, železničná zastávka, Štrkovec, železničná zastávka, Uzovská Panica, OcÚ, Uzovská Panica, Lapoňa, Nitra nad Ipľom, Uzovská Panica, Vysielač, Uzovská Panica, Semsúrov, Štrkovec, Mikušovce, Štrkovec, Tri ruže, Veľký Blh, ÚNZ, Veľká nad Ipľom, PS, Dolné Zahorany, Čerenčany, Kľačany, Uzovská Panica, č. d. 234, Veľká nad Ipľom, PS, Nižný Skálnik, Kalinovo, I., Čerenčany, Kľačany, Uzovská Panica, č. d. 234, Rimavská Sobota, Bakta, Jednota, Rimavská Sobota, Mojín, Rimavská Sobota, Bakta, Jednota, Vyšný Skálnik, Rimavská Seč, rázcestie ZŠ, Gemerská Ves, rázcestie, Vyšné Valice, Rimavská Seč, železničná stanica, Rimavská Seč, Jednota, Riečka, Riečka, Gemer, rázcestie, Rimavská Seč, Jednota, Tornaľa, SAD, Lučenec, Havaška, Lučenec, Havaška, Barca, Lenartovce, ambulancia, Teplý Vrch, ZŠ, Zacharovce, Jednota

Barierový prístup, Ipeľská kotlina:, 4 z 7

Zacharovce, dolná časť, Hostišovce, osada, Hostišovce, rázcestie, Drňa, rázcestie, Budikovany, Hostišovce, OcÚ, Podrečany, železničná stanica, Teplý Vrch, Teplý Vrch, Šimonovce, Lenartovce, Gemersko-malohontské múzeum, Kalinovo, SKV, Drienčany, Papča, Boľkovce, osada, Hrachovo, Nové Hony, rázcestie na Fiľakovo, Hodejovec, Šimonovce, č. d. 98, Širkovce, č. d. 107, Včelince, OcÚ, Kameňany, horáreň, Skerešovo, Včelince, Kerepec, Širkovce, č. d. 107, Širkovce, váha, Včelince, Kerepec, Čerenčany, Nové Hony, rázcestie na Fiľakovo, Drienčany, Šimonovce, Budikovany, Jednota, Padarovce, Žíp, Rakytník, stred, Včelince, Nové Hony, rázcestie na Fiľakovo, Jesenské, železničná zastávka, Nové Hony, rázcestie na Fiľakovo, Lenartovce, rázcestie, Širkovce, Rumince, Lenartovce, rázcestie, Padarovce, Chanava, Bottovo, ŠM, Martinová, Rakytník, Včelince, železničná zastávka, Stránska, Rumince, Nová osada, Vinica, Leklinec, Rovňany, Semex, Chanava, Nový Klenovec, Radnovce, Pinciná, Šťavica, Radnovce, ŠM, Stránska, Ožďany, Babin most, Ožďany, Babin most

Barierový prístup, Ipeľská kotlina:, 5 z 7

Mašková, Dubovec, Chrámec, Gemerček, Kaloša, Vyšná Kaloša, rázcestie, Otročok, Ivanice, Rakytník, rázcestie, Kesovce, Vlkyňa, Bottovo, č. d. 10, Chanava, RD, Ožďany, Čierna lúka, Ožďany, OcÚ, Licince, Zeleninárstvo ŠM, Kaloša, Vyšná Kaloša, Ožďany, Jednota, Ožďany, OcÚ, Ožďany, Čierna lúka, Gortva, Barca, rázcestie, Kružno, ZŠ, Bottovo, Dulovo, Rakytník, rázcestie, Dolné Zahorany, Antalka, Dubovec, OcÚ, Orávka, rázcestie, Bátka, rázcestie na Rimavskú Seč, Dražice, Abovce, OcÚ, Bátka, rázcestie na Rybník, Kružno, OcÚ, Ožďany, Jednota, Bátka, ZŠ, Abovce, OcÚ, Hucín, ACHP, Husiná, Pášť, Orávka, rázcestie, Kružno, horný koniec, Bottovo, rázcestie, Závada, Kaloša, Nižná Kaloša, Bátka, rázcestie na Rybník, Číž, Číž-kúpele, Kráľ, štátna hranica, Bátka, Dolná časť č. d. 36, Jesenské, Dom kultúry, Sútor, Sútor, šťavica, Orávka, Jednota, Kráľ, Cakov, Kráľ, Belín, Jesenské, Dom kultúry, Zádor, Lenka, Číž, RD, Figa, Jednota

Barierový prístup, Ipeľská kotlina:, 6 z 7

Figa, Jednota, Figa, RD, Bátka, rázcestie na Rimavskú Seč, Číž, RD, Jesenské, železničná stanica, Drňa, Číž, č. d. 16, Číž, rázcestie, Žíp, rázcestie, Lučenec, Slatinka KSP, Číž, rázcestie, Šahy, vinice, Jesenské, železničná zastávka, barierový prístup, Jesenské, železničná stanica rázcestie, Jesenské, Aduš, Poltár, ÚNZ, Veľký Blh, Nové Brádno, barierový prístup, barierový prístup, Nógrádszakál, őrház, Nógrádszakál, őrház, Veľké Teriakovce, Krásna, Veľké Teriakovce, Krásna, Kisrárós, Vidiná, Obkladačky, Vidiná, Obkladačky, Bretka, rázcestie, Gortva, železničná zastávka, Ráróspuszta, viztároló, Ráróspuszta, viztároló, Rimavské Janovce, Ilona, Rimavská Sobota, Bakta, ŠM, Rimavská Sobota, Bakta, ŠM, Rimavská Sobota, Majša, Rimavská Sobota, Kurinec, Astra, Rimavská Sobota, Vinice, rázcestie, Selce, stred, Rimavská Sobota, Dúžava, rázcestie, Uzovská Panica, Nový Mikulov I., Veľké Zlievce, kopec, Veľký Krtíš, Baňa Dolina, Rimavská Seč, Višňové, Buzitka, Dora, rázcestie, Tomášovce, rázcestie, Drienčany, rázcestie, Tomášovce, rázcestie, Včelince, rázcestie, Nová Ves, obchvat, Hrachovo, Svetlá, rázcestie, Boľkovce, letisko, Jesenské, tehelňa, Včelince, rázcestie, Rumince, Huzovka, Jesenské, ŠM, Nová Ves, obchvat, Boľkovce, letisko, Bottovo, Lesík, Stránska, Pustatina, Stránska, Pustatina

Barierový prístup, Ipeľská kotlina:, 7 z 7

Poltár, Slaná Lehota, rázcestie, Dolné Zahorany, Opátik, Kráľ, rázcestie, Poltár, Zelené, železničná stanica, Fiľakovské Kováče, Fiľakovské Kľačany, rázcestie, Kružno, Garaška, Ožďany, ŠM, Poltár, Slaná Lehota, rázcestie, Kráľ, rázcestie, Barca, rázcestie, Ožďany, ŠM, Leváre, kúpele, Polina, Slizké, rázcestie, Polina, Gortva, Bagov rázcestie, Gortva, železničná zastávka, Lupoč, rázcestie, Dulovo, rázcestie, Šahy, Tešmák, Šomoš, Figa, rázcestie na Lenartovce, Figa, výkrmňa, Neporadza, Locz, Parassapuszta, országhatár, Parassapuszta, országhatár, barierový prístup, barierový prístup

Podobné, Ipeľská kotlina:

528x bezbarierový prístup, 387x barierový prístup
Hľadáme barierove, OSM tagy: wheelchair = 'no'.
Barierový prístup, Ipeľská kotlina

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku ipelska-kotlina.oma.sk pristupnost barierove

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.