Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Ipeľská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Ipeľská kotlina

Miesto v Ipeľská kotlina

V Ipeľská kotlina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Ipeľská kotlina:, 1 z 17

Horné Príbelce, Pod záhradami, Malá kúria, Nad mlynom, Sibéria, Pod Malým vrchom, Zákľuka, Záhumnie, Za riekou, Balička, Pálikovec, Pri Hradzianskom chotári, Kapica, Lúky, Verbeška, Páterka, Tisovník, Zdola Malej Viesky, Pri Močidlách, Za hôrku, Za humnami, Hôrka, Pod dedinou, Hrb, Horné konopiská, Kapustnice, Mlyn, Pravička, Malý Bretonec, Za žliebkom, Zábava, Modrý Kameň, Krížnice, Záferka, Majerské zeme, Za Katovkou, Staré Vinice, Bodor, Veľká ráztoka, Nad studničkou, Nad dedinou, Dolné lúky, Potok Dolina, Dolná lúka, Integra, Za záhradami, Chmelín, Za ošipárňou, Táliky, Horné štáliky, Vinice, Pažiť, Zajská dolina, Medzi priehony, Horné záhumnie, Na Vinici, Pätnica, Nad Závadským potokom, Sobôtky, Biela studňa

Miesto, Ipeľská kotlina:, 2 z 17

Rybník, Syrové vrecká, Sobôtka, Kapustnisko, Šára, Malý Kiarov, Rárožská pustatina, Kiarovská samota, Ortovisko, Pustasik, Konopnice, Kopanice, Kapustniská, Verestoveň, Pod Luh, Kopanica, Pažiť, Nad Pažiťou, Do Čalomijského chotára, Do hradskej, Prostredná Hruština, Do Pažiti koncom, Pri Ráztoke, Nad Starým vrchom, Pod Vrabčím vrchom, Dolná Hrušťina, Surdícka stráň, Pod záhradou, Do Ráztoky koncom, Pri cintoríne, Jasenec, Dlhé jutrá, Vápenica, Urbárska pastva, Kostolná, Pod Surdíkom, Hornádka, Močkanka, Nad jamami, Hruštiny, Za horou, Šarina, Lukošský kút, Dolné lúky, Konopiská, Pod vinicami, Horné lúky, Ryžoviská, Pri Ipli, Dedinské lúky, Dlhé Ružiny, Starý vrch, Kozí vrch, Byčia dolina, Hruštianské lúky, Nový vrch, Hrúžeľ, Majerské, Pod vinicani, Krátke Ružiny

Miesto, Ipeľská kotlina:, 3 z 17

Nové vinice, Hradište, Veľký kút, Cez mláku, Hľadno, Budská lúka, Pustatina, Pri pivniciach, Pažit, Hrudeľ, Studnička, Pri Kríži, Dľžiny, Pri Háliku, Červenáčka, Jamy, Ortovisko, Cvrkavka, Vinice, Pod zemami, Mláka, Ráztoka, Cerovec, Brehy, Šťavica, Ožina, Medvedia studňa, Kúria, Mláka, Hruština, Pri hruške, Pri Kamennom kríži, Vidovec, Kostolný vidovec, Jarčaniská, Býčia studňa, Hruštinské lúky, Železníky, Kutina, Prevráteniny, Ortoviská, Borovčie, Kutička, Nad kostolom, Veľká Raveň, Roveň, Dlhé rovne, Studená stráň, Hradziansko, Nad studňou, Nemeš, Prostredná, Ostrý vrch, Biele zeme, Mlynský járok, Drieňov, Kobolica, Vartiečka, Močiar, piesok

Miesto, Ipeľská kotlina:, 4 z 17

Miškovka, Pod skalou, Ďaleký výhľad, Čurkotka, Chríb, Hadigaš, Stráň, Hradzianske vinice, Stredné lazy, Dlhý vidovec, Silanky, Šútrik, Veľká tabla, Klátna, Barošky, Veľké rovne, V kúte, Nemes, Piesok, Čihadlo, Pod Riglom, Dolný tormáš, Za novou cestou, Súdenina, Surdok, Dolné lúky, Prchavice, Manková, Kozia roľa, Kopcovité, Dievčenský úhor, Háje, Veľkodáľovský les, Cerina, Biely vrch, Bendovské lúky, Vysoká skala, Drieňovka, Svah okrúhlého stromu, Dolina, Kováčovský vrch, Horný tormáš, Vápenice, Pod tehelňou, Pod Sibériou, Pod závoz, Hrebenačka, Úboč, Široké prielohy, Dolná vrbina, Medzi jarky, Jazerné lúky, Veľkodáľovský pustý les, Balašov vrch, Nad jarky, Nad Haneskou, Panská lúka, Haneska, Čikman, Nad Pálikovec

Miesto, Ipeľská kotlina:, 5 z 17

Sádky, Na vrchu, Vrchy, Za mlyniskom, Rigel, Valachovka, Široké Dráhy, Močiarik, Farkaška, Studený vŕšok, Brody, Panská z hrada, Kratiny, Soví svah, Dolná Manková, Curmanka, Starý háj, Vrchné lúky, Medzi Patance, Jankova lúčka, Nad studňou, Líščie jamy, Pod Bukovinkou, Jankovský vrch, Hnojový vrch, Pod Hrádkami, Nad krížom, Široký prieloh, Spodný prieloh, Horná vrbina, Za Krtíšskym potokom, Hrobľa, Hlavy, Michalkovička, Na Dúbravky, Nad vinicami, Pod hájom, Veľká tabla, Valkovo, Obeckovský vrch, Pod Surdokom, Ostrý vrch, Obľahel, Pod Martinským vrchom, Bukovinka, Gajdoška, Kucak, Húšťava drozdov, Kukučka, Roveň, Nad záhradami, Nad Jamou, Kraje, Chrasť, Kalovníky, Za priehonom, Čonkabuk, Horný Bukovec, Žobrák, Pod Stráničkou

Miesto, Ipeľská kotlina:, 6 z 17

Pod Starý háj, Dielničky, Tále, Dolné lúky, Kopanice, Beľava, Čachovo, Rákytie, Háj, Staré vinice, Dieliky, Chotár, Dolina, Močidlá, Nad Búroskovom, Rúnik, Tehlovňa, Nad Hrádkami, Pustatina, Nad Bartóčkou, Hlboké, Kapustnice, Za orechom, Hore koncom, Borovkáš, Kapustnice, Nad vinicami, Kostolný Ortvan, Bukovská dolina, K Vátovciam, Hôrka, Ohrady, Za dolným hájom, Horné zeme, Jazarcia, Skalná baňa, Ploštiny, Borokváš, Kakatka, Voľava, Nad Dankovcom, Viničky, Syrava, Dlhé Diely, Nad Pánskou z hradou, Dolné rovne, Nad Bukovcom, Brezinky, Pod skalinou, Veľké lúky, Dlhé zeme, Trávne lúky, Močiar, Rovášov vŕšok, U brestia, Sklady, Pri mlyne, Nad Voľavou, Do ravien koncom, Klinovačky

Miesto, Ipeľská kotlina:, 7 z 17

Noviny, Bučina, Nad mlynom, Kopanice, Pod Ľuboriečskou cestou, Kňahník, Horný háj, Vráta, Lúky pod záhradami, Za horným hájom, Kúria, Uhrinov vŕšok, Nad chyžou, Nad lúky, Kozí hrb, Mačia stráň, Mačíňa, Záhumia, Ľuboreč, Za mostom, Medzi potokmi, Na Doline, Diniská, Pod vinicami, Nad Bukovcom, Na Tri jarky, Nad lúčnym mlynom, Bresťovec, Horné prielohy, Vlčia jama, Dolné zeme, Smrdiatá, Veľká hora, U chotára, Starý háj, Za Horný háj, Dolné lúky, Nad Mlynským jarkom, Hrb, Mláchy, Do Čergu, Háj, Zrúbanina, Na Topoli, Široké, Pod brody, Nad brezinky, Za dolinky, Cerina, Na jame, Bukovec, Mačudovci, Lazy, Jamy, Boky, Ročkárova hora, Za humná, Prielohy, Hlavy, Spodné prielohy

Miesto, Ipeľská kotlina:, 8 z 17

Úzke dráhy, Bešeňov, Žobrácka dolina, Dobošová, Háj, Borovkáš, Pod lipinou, Hrušťovec, Kňazovské, Hŕbok, Návozy, Vlčia jama, Dolné Škriavniky, Prachárňa, Nad Pravičkou, Kopanička, Kostolná, Plesá, U tŕnia, Nad parkom, Dúbrava, Jobáďov, Vrch Brezinka, Dolné prielohy, Za Kozí hrb, Do Voľavy, Mlynský járok, Pod Chrasťou, Dedinská hora, Pri hati, Ťakiarov jarok, Do Žihľavského chodníka, Pod Babkou, Záhumenica, Mlynský jarok, Stránička, Holizné zeme, Cez púť, Chlievnym potokom, Pecná stráň, Nad Chlievnym potokom, Jamky, Húštie, Nad Breziny, Dankovec, Kokava, Pažítky, Dúbrava, Pri brode, Majerská, Vyhorenina, Pažiť, Pod Rakytou, Pancierka, Čierny prieloh, Sklady, Skaličný vŕšok, Klinčok, Širiny, Chabdie

Miesto, Ipeľská kotlina:, 9 z 17

Poldieliky, Rackyne, Za Dolinou, Čierťažný hrb, Sedreš, Stráčky, Oskoruža, Na Dbole, Mozdrička, Bovdiška, Horné vinice, Dolný háj, Chrastiečka, Líšky, Pri Hradskom chodníku, Gáborka, Za jarok, Hlavy, Pod Bovdiškou, Nad stodôlkou, Nad Ráztoky, Vinice, Prieložský jarok, Za hájom, Horné strminy, Nad lúčkami, Nad Chrasťou, Biaľuška, Vraveň, Za vrchom, Nad Starými Vinicami, Hlboké, Biela hlina, Prieložský vrch, Koprovnická hora, Nad Hlbokým, Konopnice, Nad Ráztokami, Pustý laz, Pod horou, Strieborná, Pod jarkom, Holizne, Rakyta, Remník, Komín, Kostolná, Nad mlyn, Krivá púť, Pod Brúskom, Pod Čotou, Chotár, Úzke, Nad hradskou, Sikliak, Troje hony, Dolný Bukovec, Na vrchu, Kozárka, Pod hájom

Miesto, Ipeľská kotlina:, 10 z 17

Za potokom, Úzke lúky, Pod hradskou, Pustatina, Siedma tabla, Na Chotári, Kocheľ, Nad Medokýšom, Nad cintorínom, Za Bielou hlinou, Páterka, Noviny, Kopane, Paškácie, Nové Vinice, Mezník, Pod Bieľučkým potokom, Rovne, Prístavkov vŕšok, Ivanka, Za šibenicou, Ráztoky, Pod Vinice, Prvošné, Pod Dubím, Podiely, Strminy, Červený vŕšok, Nad chodník, Za Dolné humná, Medzi vody, Nad pustatinou, Za Kakatkou, Močiare, Močiar, Ravne, Selce, Bukovec, Stužka, Šárna, Úhrady, Veľká lúka, Pod jarok, Kropáčka, Hlúšťa, Dráhy, Kremenia, Dielnice, Žabica, Pavlovica, Pereš, Pod hloh, Pri Vrbovke, Terke, Šarkanka, Ohrada, Za humnami, Zdola dediny, Skalina, Za Starou riekou

Miesto, Ipeľská kotlina:, 11 z 17

Šiašov vŕšok, Za Horné humná, Kapasz puszta, Cirkevná, Konopiská, Bánov háj, Za vrch, Humná, Bralce, Dynisko, Polomka, Šavlovica, Kapustné záhrady, Vyškovo, Telek, Prostredný hon, Úboč, Nad Kapustniskami, Husia pastva, Háj, Strnádka, Pod Bralce, Medzník, Breh, Za cintorínom, Vrchný hon, Iňanec, Cibulisko, Paškacie, Dlhé, Zore, Kamenná brána, Do Vrbovky, Pod Stráňou, Hlinište, Lúky, Gelendov laz, Pod viničkami, Pod Hájiky, Galamijská pastva, Rázsochy, Dolné vinice, Široké lúky, Halík, Prostredný vŕšok, Dolná hora, Veľký kút, Ortoveň, Galamia, Pracháreň, Pod Tehlou, Moštec, Hrb, Kratina, Jazero, Hybec, Kostolná, Dlhé zeme, Zhora kostola, Horné lúky

Miesto, Ipeľská kotlina:, 12 z 17

Nad Mezníkom, Fialkový háj, Chotár, Nagykút, Mlynské polia, Spodný hon, Zadné lúky, Uranička, Preľač, Tuškov diel, Jama, Pri Medokýši, Zhora dediny, Pazucha, Drienik, Koprovnička, Malé ortovisko, Chrašť, Vyškovce, Mlyniská, Klokoč, Nad vinicami, Pod cintorínom, Pod Chlievnym potokom, Jastrák, Staré vinice, Nad Pažítky, Pod hrbom, Rovne, Kalvársky vrch, Koliesko, Chlanačka, Vinice, Pod Holým vrchom, Stupné, Za vrchmi, Kalvária, Pod vinicami, Srňajka, Piesky, Pusté, Mešovka, Veselý vŕšok, Tortuška, Veľká hora, Prosiská, Vernica, Gočovské vinice, Starý vrch, Katovka, Dolinský klin, Štepnica, Štrkovec, Pod horou, Šibeničný vršok, Tably, Predné lúky, Rovne, Kozí vrch, Bohušova dolina

Miesto, Ipeľská kotlina:, 13 z 17

Krákorov vrch, Plachtínsky vrch, Vlčia jama, Bendiak, Spodná Srňajka, Dlhé diely, Judin vrch, Dolina, Hradské pole, Vrch hlavy, Stredná tabla, Pod kaplnkou, Šibenica, Studnička, Ďurova hora, Vrchná Srňajka, Hora, Sušiny, Pri kríži, Kamienka, Nad mestom, Záhumnice, Holý vrch, Veľká lúka, Baza, Očenáška, Rovne, Pecná stráňa, Pod Selčiankou cestou, Polianky, Pustý vrch, Mandové kúty, Drieňovka, Kalmárovská, Pod luhom, Stavenô, Mútnice, Mankova, Pavlov hrb, Pánske pole, Močiar, Starý vrch, Gaštanov sad, Koncov vrch, Nová vinica, Pod cintorínom, Skalnatý bok, Malská pustatina, Lovosie lúky, Ortovisko, Dolinka, Stará vinica, Boháč, Košik, Nad cintorínom, Pri Ipli, Gerhardov vrch, Trhanec, Cerinská lúka, Dlhé

Miesto, Ipeľská kotlina:, 14 z 17

Piesočná pastva, Mlynský kút, Čierne stromy, Boží vch, Dedinská lúka, Dĺžiny, Mišov kút, Ploský vrch, Lipina, Pri krčme, Lazná ortoveň, Breza, Malý Radov, Peťov, Perné, Ďurková dolina, Ďateliniská, Pod vinicami, Dľžiny, Čák, Cerina, Hermanka, Za hradskou, Peťovský mlyn, Vlnistá, Vinice, Horná lúka, Huďagovské vinice, Horník, Šťavičný bok, Sukničky, Jánsky vrch, Piesočná lúka, Panina studňa, Veľký vrch, Ďurkova dolina, Ivanov bok, Za vinicami, Malá Slatina, Zrúcanina, Španie lúky, Otlík, Nad jarkom, Nad mačienkou, Konopnice, Pažiť, Čalomijský bok, Vrch, Bačov vrch, Kopane, Nad salašom, Majerské, Drozdovky, Horné lúky, Úvrate, Kút, Pažiť, Topoľ, Vinice, Chotár

Miesto, Ipeľská kotlina:, 15 z 17

Pod Pieskom, Viničky, Stanova dolinka, Kamenná žena, Dielnica, Za Ohrady, Veľká lúka, Lapoška, Dolina, Hora, Nad haťou, Stránička, Dúbä, Za vrchom, Chabina, Írek, Rybník, Uhlisko, Nad Púť, Rovienky, Staré vinice, Pod Hájom, Nad Pažiť, Sysľov vŕšok, Rakytie, Staré vinice, Okrúhla lúka, Lipinský vršok, Pod Klin, Dlhá zem, Velicka, Šedivec, Za lesom, Tri kamene, Šíp, Kostolík, K Cerine, Mikino, Kalovník, Štvrtocká dolina, Dlhé lúky, Vrkoce, Močiar, Dielik, Za Holým vrchom, Zhony, Pri studničkách, Kožuška, Kozí prieloh, Pliešky, Stávka, Päta, Holý vŕšok, Funduše, Za Mikino, Kapustnisko, Močidlá, Remanencie, Starý vrch, Trojrožná

Miesto, Ipeľská kotlina:, 16 z 17

Hladovec, Máč, Chrastinský jarok, Pod kostolom, Pod majerom, V Lipine, Pod Húšťavkou, Lažtek, Rechtorovská, Pod záhradami, Jelšovie, Bukovina, Lazce, Za vŕbovým potokom, Upávča, Želiarky, Háj, Šofranica, Pri Cerine, Húšťavka, Babky, Treskovka, Sobotka, Proletár, Hlinište, Kopanice, Šípsky bok, Za potokom, Motúzy, Kratina, Do Koštova, Balcovka, Capáš, Pod Lipinou, Štefanka, Krivé zeme, Žiar, Hlboké, Martišova dolinka, Ďalogov vŕšok, Velička, Holý vrch, Čahovské spodky, Nad humnami, Nad jazarom, Zlatá baňa, Kamenčistá, Hlboká púť, Dolná hora, Mladý háj, Horná lúka, Nad dolinkou, Malská mláka, Čaja, Kohútka, Kapustnice, Vinice, Pod Stráničkou, Studničky, Pod Bukovinou

Miesto, Ipeľská kotlina:, 17 z 17

Vrch háj, Potok Krtíš, Bukovská dolina, Holica, Pododvor, Dievčí vrch, Egreš, Malá Stránička, Záhumnie od Príkľaku, Pod Chabinu, Dolné Lážteky, Jasenie, Vlčie jamy, Banský vrch, Koštov, Lipina, Dielec, Za Brehom, Haličsk cesta, Mlynská lúka, Makovisko, Pod Strehovskou cestou, Patanč, Bardanka, Nad vinicami, Hrabina, Račkova samota, Radovský vrch, Lazy, Na jame, Kerekište, Patančov jarok, Vlčia jama, Pereš, Nad lúky, Bok, Krížľovie, Surdok, Vinice, Klinovačka

Podobné, Ipeľská kotlina:

1837x turistika, 1758x miesto, 14x strom, 14x chranený strom, 12x orientačný bod, 11x turistické informácie, 11x atrakcia, 8x prístrešok, altánok, 5x komín, 2x orientačná mapa, 1x studňa, 1x miesto na piknik
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Ipeľská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://ipelska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.