Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Ipeľská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Ipeľská kotlina

Miesto v Ipeľská kotlina

V Ipeľská kotlina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Ipeľská kotlina:, 1 z 17

Pod záhradami, Horné Príbelce, Malá kúria, Nad mlynom, Sibéria, Pod Malým vrchom, Za riekou, Záhumnie, Zákľuka, Balička, Pálikovec, Pri Hradzianskom chotári, Lúky, Verbeška, Kapica, Hôrka, Za hôrku, Pod dedinou, Hrb, Horné konopiská, Kapustnice, Za žliebkom, Malý Bretonec, Modrý Kameň, Krížnice, Staré Vinice, Bodor, Veľká ráztoka, Nad dedinou, Nad studničkou, Dolné lúky, Potok Dolina, Dolná lúka, Integra, Za záhradami, Chmelín, Horné štáliky, Vinice, Medzi priehony, Zajská dolina, Syrové vrecká, Sobôtka, Sobôtky, Rybník, Na Vinici, Nad Závadským potokom, Rárožská pustatina, Kiarovská samota, Malý Kiarov, Šára, Za humnami, Kopanice, Konopnice, Záferka, Ortovisko, Kapustniská, Kopanica, Verestoveň, Pod Luh, Pravička

Miesto, Ipeľská kotlina:, 2 z 17

Tisovník, Majerské zeme, Pažiť, Nad Pažiťou, Do Čalomijského chotára, Do hradskej, Do Pažiti koncom, Prostredná Hruština, Pri Ráztoke, Nad Starým vrchom, Pod záhradou, Do Ráztoky koncom, Dolná Hrušťina, Pod Vrabčím vrchom, Surdícka stráň, Pri cintoríne, Jasenec, Pod Surdíkom, Urbárska pastva, Dlhé jutrá, Vápenica, Močkanka, Kostolná, Hornádka, Hruštiny, Za horou, Nad jamami, Pod vinicami, Horné lúky, Lukošský kút, Šarina, Konopiská, Dolné lúky, Ryžoviská, Pri Ipli, Starý vrch, Dlhé Ružiny, Kozí vrch, Dedinské lúky, Byčia dolina, Hruštianské lúky, Hrúžeľ, Majerské, Pod vinicani, Nový vrch, Nové vinice, Krátke Ružiny, Hradište, Veľký kút, Cez mláku, Budská lúka, Hľadno, Pustatina, Hrudeľ, Pri pivniciach, Dľžiny, Studnička, Pažit, Pri Kríži, Ortovisko

Miesto, Ipeľská kotlina:, 3 z 17

Červenáčka, Jamy, Pri Háliku, Vinice, Cvrkavka, Pod zemami, Mláka, Ráztoka, Kúria, Ožina, Medvedia studňa, Ortoviská, Cerovec, Vidovec, Býčia studňa, Šťavica, Kutina, Hruština, Brehy, Borovčie, Železníky, Kostolný vidovec, Hruštinské lúky, Prevráteniny, Jarčaniská, Mláka, Pri hruške, Pri Kamennom kríži, Stredné lazy, Piesok, Studená stráň, Ďaleký výhľad, piesok, Drieňov, V kúte, Pod skalou, Barošky, Veľká tabla, Dlhé rovne, Močiar, Nad kostolom, Nad studňou, Mlynský járok, Veľké rovne, Stráň, Biele zeme, Vartiečka, Veľká Raveň, Ostrý vrch, Dlhý vidovec, Prostredná, Kutička, Kobolica, Hradziansko, Hadigaš, Nemeš, Šútrik, Miškovka, Čurkotka, Klátna

Miesto, Ipeľská kotlina:, 4 z 17

Chríb, Hradzianske vinice, Roveň, Silanky, Nemes, Za novou cestou, Pod Sibériou, Manková, Vápenice, Dolina, Surdok, Balašov vrch, Bendovské lúky, Dolný tormáš, Pod Riglom, Súdenina, Horný tormáš, Kozia roľa, Veľkodáľovský les, Široké prielohy, Cerina, Vysoká skala, Dievčenský úhor, Dolná vrbina, Dolné lúky, Jazerné lúky, Kopcovité, Biely vrch, Kováčovský vrch, Medzi jarky, Čihadlo, Drieňovka, Pod tehelňou, Úboč, Háje, Svah okrúhlého stromu, Prchavice, Veľkodáľovský pustý les, Pod závoz, Hrebenačka, Gajdoška, Hnojový vrch, Obeckovský vrch, Valachovka, Jankova lúčka, Spodný prieloh, Jankovský vrch, Vrchné lúky, Farkaška, Široký prieloh, Brody, Široké Dráhy, Veľká tabla, Pod Martinským vrchom, Studený vŕšok, Curmanka, Hlavy, Na vrchu, Nad Haneskou, Vrchy

Miesto, Ipeľská kotlina:, 5 z 17

Pod Hrádkami, Valkovo, Nad studňou, Nad vinicami, Michalkovička, Starý háj, Za Krtíšskym potokom, Obľahel, Bukovinka, Hrobľa, Soví svah, Haneska, Pod Bukovinkou, Kucak, Nad Pálikovec, Pod hájom, Nad krížom, Líščie jamy, Na Dúbravky, Rigel, Panská lúka, Horná vrbina, Kratiny, Čikman, Ostrý vrch, Panská z hrada, Pod Surdokom, Za mlyniskom, Sádky, Močiarik, Nad jarky, Medzi Patance, Húšťava drozdov, Dolná Manková, Kukučka, Kakatka, Nad Voľavou, Nad Jamou, K Vátovciam, Kopanice, Lazy, Kraje, Horné prielohy, Kapustnice, Úzke dráhy, Brezinky, Rákytie, Návozy, Zrúbanina, Bešeňov, U brestia, Háj, Mlyn, Pustatina, Za horným hájom, Páterka, U tŕnia, Veľké lúky, Na Tri jarky, Za dolným hájom

Miesto, Ipeľská kotlina:, 6 z 17

Tále, Ploštiny, Nad brezinky, Do Voľavy, Prachárňa, U chotára, Hore koncom, Hlboké, Močidlá, Ročkárova hora, Žobrácka dolina, Beľava, Dlhé zeme, Trávne lúky, Horný háj, Nad Pravičkou, Dobošová, Staré vinice, Rúnik, Za Kozí hrb, Dúbrava, Horný Bukovec, Za orechom, Jamy, Ľuboreč, Tehlovňa, Kňahník, Bukovec, Za priehonom, Prielohy, Dolné lúky, Pod Stráničkou, Pod Starý háj, Dieliky, Nad Bukovcom, Sklady, Dolné lúky, Pod skalinou, Dolné zeme, Dielničky, Na Doline, Mačia stráň, Za dolinky, Kňazovské, Kopanice, Starý háj, Chotár, Roveň, Pod Ľuboriečskou cestou, Čonkabuk, Kostolný Ortvan, Hlavy, Široké, Nad Bukovcom, Voľava, Hôrka, Nad Bartóčkou, Dolina, Zdola Malej Viesky, Hŕbok

Miesto, Ipeľská kotlina:, 7 z 17

Vráta, Nad vinicami, Chrasť, Nad Dankovcom, Kalovníky, Vrch Brezinka, Jobáďov, Pod vinicami, Diniská, Za mostom, Pod brody, Za humná, Boky, Pri hati, Dolné prielohy, Mačudovci, Žobrák, Čachovo, Skalná baňa, Plesá, Pri mlyne, Nad chyžou, Do Čergu, Viničky, Klinovačky, Pod Chrasťou, Noviny, Bučina, Rovášov vŕšok, Háj, Cerina, Smrdiatá, Vlčia jama, Nad mlynom, Nad Pánskou z hradou, Na Topoli, Na jame, Dolné rovne, Mláchy, Uhrinov vŕšok, Kozí hrb, Nad záhradami, Ohrady, Bukovská dolina, Kúria, Dolné Škriavniky, Lúky pod záhradami, Pod lipinou, Nad Hrádkami, Kostolná, Jazarcia, Spodné prielohy, Za Horný háj, Bresťovec, Nad lúčnym mlynom, Syrava, Mlynský járok, Močiar, Záhumia, Medzi potokmi

Miesto, Ipeľská kotlina:, 8 z 17

Háj, Dedinská hora, Mačíňa, Hrušťovec, Kapustnice, Nad Búroskovom, Hrb, Do ravien koncom, Nad lúky, Borovkáš, Dlhé Diely, Vlčia jama, Nad parkom, Horné zeme, Pri Močidlách, Veľká hora, Kopanička, Nad Mlynským jarkom, Borovkáš, Borokváš, Pri brode, Nad cintorínom, Mezník, Húštie, Líšky, Dráhy, Stránička, Za humnami, Kozárka, Šárna, Pod Vinice, Ohrada, Za vrchom, Vinice, Holizné zeme, Dolný Bukovec, Nad Starými Vinicami, Hlboké, Pažiť, Cirkevná, Chabdie, Za Horné humná, Nad stodôlkou, Širiny, Kopane, Siedma tabla, Cez púť, Majerská, Na vrchu, Žabica, Nad pustatinou, Nad chodník, Kapasz puszta, Bánov háj, Jamky, Prieložský jarok, Nad hradskou, Humná, Za Dolné humná, Mozdrička

Miesto, Ipeľská kotlina:, 9 z 17

Bovdiška, Za Bielou hlinou, Nad Medokýšom, Páterka, Rackyne, Stráčky, Za vrch, Biaľuška, Veľká lúka, Pod Rakytou, Kremenia, Koprovnická hora, Pod jarok, Strminy, Za Kakatkou, Skaličný vŕšok, Zábava, Rovne, Paškácie, Prvošné, Skalina, Medzi vody, Krivá púť, Nad Chlievnym potokom, Pod horou, Pod Dubím, Chrastiečka, Pereš, Horné vinice, Oskoruža, Na Chotári, Pod hradskou, Nad Hlbokým, Klinčok, Vyhorenina, Terke, Zdola dediny, Sklady, Dankovec, Chotár, Holizne, Kokava, Pod hájom, Ravne, Troje hony, Vraveň, Ivanka, Na Dbole, Nad lúčkami, Pri Vrbovke, Kropáčka, Mlynský jarok, Nad mlyn, Za šibenicou, Chlievnym potokom, Hlavy, Noviny, Bralce, Selce, Sikliak

Miesto, Ipeľská kotlina:, 10 z 17

Nad Chrasťou, Pavlovica, Za Starou riekou, Pod Brúskom, Červený vŕšok, Pustatina, Rakyta, Za potokom, Dúbrava, Ráztoky, Gáborka, Močiar, Pod jarkom, Do Žihľavského chodníka, Úzke lúky, Kostolná, Bukovec, Poldieliky, Pod Čotou, Úhrady, Pri Hradskom chodníku, Dolný háj, Hlúšťa, Nad Breziny, Za Dolinou, Pod Bovdiškou, Ťakiarov jarok, Remník, Strieborná, Biela hlina, Pecná stráň, Horné strminy, Pod hloh, Konopnice, Záhumenica, Dielnice, Pod Bieľučkým potokom, Šiašov vŕšok, Pancierka, Pod Babkou, Prieložský vrch, Nad Ráztokami, Sedreš, Za jarok, Podiely, Pustý laz, Nové Vinice, Kocheľ, Nad Ráztoky, Konopiská, Čierny prieloh, Močiare, Prístavkov vŕšok, Čierťažný hrb, Šarkanka, Stužka, Komín, Úzke, Za hájom, Pažítky

Miesto, Ipeľská kotlina:, 11 z 17

Kapustné záhrady, Pri Medokýši, Prostredný vŕšok, Kratina, Pazucha, Tuškov diel, Ortoveň, Prostredný hon, Zhora dediny, Cibulisko, Jama, Zore, Jastrák, Iňanec, Malé ortovisko, Staré vinice, Pod Bralce, Spodný hon, Háj, Zhora kostola, Paškacie, Nad Pažítky, Dlhé zeme, Nagykút, Hrb, Vyškovo, Veľký kút, Nad Mezníkom, Široké lúky, Klokoč, Chrašť, Dynisko, Pod hrbom, Pracháreň, Kamenná brána, Kostolná, Mlyniská, Nad vinicami, Nad Kapustniskami, Telek, Úboč, Drienik, Dolná hora, Medzník, Zadné lúky, Strnádka, Galamia, Hlinište, Pod viničkami, Galamijská pastva, Za cintorínom, Pod Tehlou, Moštec, Hybec, Gelendov laz, Koprovnička, Mlynské polia, Breh, Dolné vinice, Horné lúky

Miesto, Ipeľská kotlina:, 12 z 17

Preľač, Do Vrbovky, Uranička, Rázsochy, Halík, Vrchný hon, Pod cintorínom, Pod Chlievnym potokom, Fialkový háj, Dlhé, Vyškovce, Husia pastva, Polomka, Šavlovica, Jazero, Lúky, Chotár, Pod Hájiky, Pod Stráňou, Sušiny, Bohušova dolina, Hora, Koliesko, Srňajka, Pod Holým vrchom, Pod kaplnkou, Pri kríži, Krákorov vrch, Pod vinicami, Dolina, Šibenica, Pod horou, Mešovka, Stupné, Gočovské vinice, Kozí vrch, Hradské pole, Bendiak, Plachtínsky vrch, Štrkovec, Stredná tabla, Kamienka, Tortuška, Pusté, Ďurova hora, Záhumnice, Za vrchmi, Rovne, Kalvársky vrch, Holý vrch, Nad mestom, Veľká hora, Tably, Vernica, Katovka, Šibeničný vršok, Kalvária, Judin vrch, Studnička, Vrchná Srňajka

Miesto, Ipeľská kotlina:, 13 z 17

Vlčia jama, Rovne, Spodná Srňajka, Chlanačka, Veľká lúka, Starý vrch, Prosiská, Piesky, Predné lúky, Dolinský klin, Vrch hlavy, Vinice, Dlhé diely, Štepnica, Veselý vŕšok, Pod luhom, Očenáška, Pecná stráňa, Pustý vrch, Drieňovka, Stavenô, Polianky, Pod Selčiankou cestou, Mankova, Za Katovkou, Pánske pole, Pavlov hrb, Rovne, Baza, Mandové kúty, Mútnice, Močiar, Kalmárovská, Starý vrch, Koncov vrch, Gaštanov sad, Vlnistá, Košik, Lazná ortoveň, Šťavičný bok, Lovosie lúky, Pri Ipli, Ďurková dolina, Gerhardov vrch, Pri krčme, Vinice, Čák, Sukničky, Nová vinica, Malý Radov, Dľžiny, Ploský vrch, Peťovský mlyn, Breza, Stará vinica, Ivanov bok, Nad cintorínom, Ďurkova dolina, Ďateliniská, Horník

Miesto, Ipeľská kotlina:, 14 z 17

Pod vinicami, Dedinská lúka, Horná lúka, Piesočná pastva, Mlynský kút, Trhanec, Dolinka, Dĺžiny, Lipina, Ortovisko, Peťov, Boháč, Panina studňa, Piesočná lúka, Čierne stromy, Skalnatý bok, Za hradskou, Pod cintorínom, Hermanka, Veľký vrch, Dlhé, Mišov kút, Perné, Boží vch, Cerina, Jánsky vrch, Cerinská lúka, Huďagovské vinice, Za vinicami, Malská pustatina, Upávča, Kratina, Holý vŕšok, Za Holým vrchom, Za potokom, Mladý háj, Päta, Kapustnisko, Staré vinice, Hrabina, Nad mačienkou, Jasenie, Drozdovky, Šofranica, Máč, Hlinište, Úvrate, Malá Slatina, Trojrožná, Za Mikino, Pododvor, Bačov vrch, Stávka, Pod Húšťavkou, Makovisko, Pod Stráničkou, Za lesom, Lazy, Studničky, Kalovník

Miesto, Ipeľská kotlina:, 15 z 17

Ďalogov vŕšok, Nad vinicami, Kamenčistá, Želiarky, Pažiť, Egreš, Bardanka, Veľká lúka, Dievčí vrch, Tri kamene, Kopanice, Bukovina, Mlynská lúka, Nad haťou, Pod Lipinou, Dolina, Chrastinský jarok, Velička, Nad Pažiť, Nad jazarom, Kohútka, Hladovec, Patanč, Velicka, Pod Chabinu, V Lipine, Kapustnice, Holica, Nad salašom, Kozí prieloh, Horné lúky, Dielik, Rechtorovská, Dielec, Močiar, Viničky, Čalomijský bok, Martišova dolinka, Holý vrch, Pri Cerine, Dúbä, Močidlá, Šedivec, Dielnica, Nad humnami, Vinice, Dlhá zem, Rakytie, Babky, Kožuška, Sysľov vŕšok, Kopane, Majerské, Zhony, Funduše, Hora, Proletár, Španie lúky, Húšťavka, Radovský vrch

Miesto, Ipeľská kotlina:, 16 z 17

Starý vrch, Pod kostolom, Chotár, Vrch háj, Lažtek, Šíp, Vinice, Lipinský vršok, Sobotka, Stanova dolinka, Bukovská dolina, Okrúhla lúka, Hlboká púť, Pod Strehovskou cestou, Štefanka, Pliešky, Dolné Lážteky, Háj, Nad jarkom, Banský vrch, Malá Stránička, Vrkoce, Šípsky bok, Írek, Kostolík, Za vŕbovým potokom, Štvrtocká dolina, Lapoška, Čaja, Vlčia jama, Motúzy, Uhlisko, Dlhé lúky, Pod Bukovinou, Rovienky, Otlík, Chabina, Zlatá baňa, Pod majerom, Kerekište, Na jame, Potok Krtíš, Haličsk cesta, Zrúcanina, Račkova samota, Za vrchom, Žiar, Nad dolinkou, Rybník, Dolná hora, Krivé zeme, Záhumnie od Príkľaku, Capáš, Za Brehom, Nad Púť, Patančov jarok, Pod Klin, Malská mláka, Treskovka, Vlčie jamy

Miesto, Ipeľská kotlina:, 17 z 17

Konopnice, Staré vinice, Topoľ, Mikino, Koštov, Jelšovie, Vrch, Za Ohrady, Pri studničkách, Balcovka, K Cerine, Čahovské spodky, Pod záhradami, Hlboké, Pod Pieskom, Kamenná žena, Pod Hájom, Kút, Remanencie, Pažiť, Horná lúka, Lipina, Lazce, Do Koštova, Stránička, Sakalovo, Sakalovská hora, Peserianske, Meľachovo, Nad vinice, Horné lúky, Benčíkov vŕšok, Skalinka, Mrakov bok, Pri Obeckovskom chotári, Tri berky, Hajsákova záhrada, Šiašie, Rakytie, Stráňa

Podobné, Ipeľská kotlina:

1837x turistika, 1758x miesto, 14x chranený strom, 14x strom, 12x turistické informácie, 11x atrakcia, 9x orientačný bod, 8x prístrešok, altánok, 5x komín, 3x orientačná mapa, 1x miesto na piknik, 1x studňa, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://ipelska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.