Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Ipeľská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Ipeľská kotlina

Miesto v Ipeľská kotlina

V Ipeľská kotlina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Ipeľská kotlina:, 1 z 17

Horné Príbelce, Pod záhradami, Záhumnie, Zákľuka, Malá kúria, Nad mlynom, Sibéria, Pod Malým vrchom, Balička, Za riekou, Pálikovec, Pri Hradzianskom chotári, Verbeška, Kapica, Lúky, Hôrka, Pod dedinou, Páterka, Zdola Malej Viesky, Pri Močidlách, Za hôrku, Tisovník, Za humnami, Horné konopiská, Kapustnice, Hrb, Mlyn, Pravička, Malý Bretonec, Za žliebkom, Zábava, Modrý Kameň, Krížnice, Záferka, Za Katovkou, Majerské zeme, Staré Vinice, Bodor, Veľká ráztoka, Nad dedinou, Potok Dolina, Nad studničkou, Dolné lúky, Integra, Dolná lúka, Táliky, Za záhradami, Chmelín, Za ošipárňou, Medzi priehony, Vinice, Pažiť, Zajská dolina, Horné štáliky, Syrové vrecká, Na Vinici, Horné záhumnie, Sobôtky, Sobôtka, Pätnica

Miesto, Ipeľská kotlina:, 2 z 17

Rybník, Nad Závadským potokom, Biela studňa, Malý Kiarov, Kapustnisko, Rárožská pustatina, Šára, Kiarovská samota, Kopanice, Kapustniská, Konopnice, Pustasik, Ortovisko, Pod Luh, Verestoveň, Kopanica, Pažiť, Nad Pažiťou, Do Čalomijského chotára, Do hradskej, Do Pažiti koncom, Prostredná Hruština, Pri Ráztoke, Nad Starým vrchom, Pod Vrabčím vrchom, Pod záhradou, Do Ráztoky koncom, Surdícka stráň, Dolná Hrušťina, Jasenec, Pri cintoríne, Vápenica, Kostolná, Urbárska pastva, Močkanka, Dlhé jutrá, Pod Surdíkom, Hornádka, Za horou, Nad jamami, Hruštiny, Šarina, Ryžoviská, Lukošský kút, Konopiská, Horné lúky, Pod vinicami, Dolné lúky, Pri Ipli, Byčia dolina, Kozí vrch, Dlhé Ružiny, Dedinské lúky, Starý vrch, Pod vinicani, Hruštianské lúky, Hrúžeľ, Nový vrch, Majerské, Nové vinice

Miesto, Ipeľská kotlina:, 3 z 17

Veľký kút, Krátke Ružiny, Hradište, Cez mláku, Hľadno, Budská lúka, Pri Kríži, Pri pivniciach, Hrudeľ, Pažit, Studnička, Pustatina, Dľžiny, Pri Háliku, Jamy, Červenáčka, Ortovisko, Cvrkavka, Vinice, Pod zemami, Mláka, Ráztoka, Ortoviská, Kostolný vidovec, Prevráteniny, Mláka, Jarčaniská, Kutina, Pri hruške, Borovčie, Hruštinské lúky, Cerovec, Pri Kamennom kríži, Ožina, Býčia studňa, Železníky, Hruština, Kúria, Šťavica, Vidovec, Medvedia studňa, Brehy, Nemeš, Drieňov, Veľká tabla, Silanky, Chríb, Barošky, Studená stráň, Dlhé rovne, Nemes, Dlhý vidovec, Veľké rovne, Prostredná, Kutička, Biele zeme, Hadigaš, Vartiečka, Čurkotka, Hradziansko

Miesto, Ipeľská kotlina:, 4 z 17

Močiar, Stráň, Kobolica, Ostrý vrch, Šútrik, Hradzianske vinice, Miškovka, piesok, Ďaleký výhľad, Roveň, Stredné lazy, Pod skalou, Mlynský járok, V kúte, Nad kostolom, Veľká Raveň, Piesok, Klátna, Nad studňou, Čihadlo, Bendovské lúky, Hrebenačka, Pod závoz, Dievčenský úhor, Za novou cestou, Súdenina, Pod tehelňou, Široké prielohy, Horný tormáš, Vápenice, Vysoká skala, Dolný tormáš, Dolné lúky, Háje, Manková, Dolná vrbina, Svah okrúhlého stromu, Biely vrch, Kováčovský vrch, Balašov vrch, Drieňovka, Kozia roľa, Kopcovité, Pod Sibériou, Surdok, Jazerné lúky, Medzi jarky, Dolina, Pod Riglom, Veľkodáľovský les, Úboč, Prchavice, Veľkodáľovský pustý les, Cerina, Hnojový vrch, Panská lúka, Nad studňou, Bukovinka, Široký prieloh, Líščie jamy

Miesto, Ipeľská kotlina:, 5 z 17

Valkovo, Kratiny, Brody, Pod Surdokom, Studený vŕšok, Nad krížom, Rigel, Veľká tabla, Nad Haneskou, Jankova lúčka, Pod hájom, Farkaška, Jankovský vrch, Haneska, Panská z hrada, Močiarik, Horná vrbina, Dolná Manková, Za Krtíšskym potokom, Ostrý vrch, Hrobľa, Starý háj, Kucak, Za mlyniskom, Spodný prieloh, Vrchy, Široké Dráhy, Kukučka, Nad vinicami, Na vrchu, Hlavy, Na Dúbravky, Čikman, Obeckovský vrch, Vrchné lúky, Sádky, Curmanka, Michalkovička, Pod Hrádkami, Valachovka, Pod Bukovinkou, Medzi Patance, Obľahel, Soví svah, Nad Pálikovec, Húšťava drozdov, Nad jarky, Gajdoška, Pod Martinským vrchom, Veľká hora, Bresťovec, Tále, Dolné zeme, Voľava, Zrúbanina, Borokváš, Diniská, Dolné lúky, Vlčia jama, Boky

Miesto, Ipeľská kotlina:, 6 z 17

Pod Starý háj, U chotára, Močiar, Noviny, Viničky, Za dolinky, Kapustnice, Čonkabuk, Horné prielohy, Chotár, Vrch Brezinka, Syrava, Žobrácka dolina, Záhumia, Rovášov vŕšok, Do Čergu, Lazy, Na Topoli, Nad lúčnym mlynom, Nad lúky, Hlavy, Na Tri jarky, Staré vinice, Mačia stráň, Jobáďov, Kopanice, Lúky pod záhradami, Veľké lúky, Dlhé Diely, Nad Búroskovom, U tŕnia, Háj, Dolné lúky, Dobošová, Brezinky, Nad Jamou, Nad Pravičkou, Kozí hrb, Smrdiatá, Kúria, Roveň, Ročkárova hora, Kraje, Hlboké, Klinovačky, Nad Pánskou z hradou, Pod lipinou, Uhrinov vŕšok, Nad parkom, Prachárňa, U brestia, Nad Bartóčkou, Pri mlyne, Široké, Hrb, Pustatina, Nad Hrádkami, Skalná baňa, Dolné Škriavniky, Trávne lúky

Miesto, Ipeľská kotlina:, 7 z 17

Dúbrava, Tehlovňa, Plesá, Mlynský járok, Pod Chrasťou, Rúnik, Horné zeme, Chrasť, Borovkáš, Na jame, Pod brody, K Vátovciam, Za dolným hájom, Nad záhradami, Na Doline, Do ravien koncom, Pri hati, Dedinská hora, Beľava, Vlčia jama, Močidlá, Bukovec, Návozy, Nad brezinky, Rákytie, Ľuboreč, Nad vinicami, Nad Bukovcom, Za horným hájom, Kopanička, Dlhé zeme, Dielničky, Kostolná, Hrušťovec, Ploštiny, Za orechom, Za priehonom, Prielohy, Bučina, Starý háj, Háj, Ohrady, Dieliky, Úzke dráhy, Nad Voľavou, Za Horný háj, Mláchy, Hŕbok, Nad Bukovcom, Kostolný Ortvan, Spodné prielohy, Mačudovci, Kňahník, Nad chyžou, Kopanice, Sklady, Nad mlynom, Pod vinicami, Bukovská dolina, Do Voľavy

Miesto, Ipeľská kotlina:, 8 z 17

Kapustnice, Bešeňov, Hôrka, Za mostom, Pod skalinou, Jamy, Borovkáš, Mačíňa, Nad Mlynským jarkom, Dolné prielohy, Cerina, Čachovo, Hore koncom, Pod Stráničkou, Za humná, Nad Dankovcom, Dolina, Za Kozí hrb, Medzi potokmi, Kakatka, Dolné rovne, Kňazovské, Horný Bukovec, Žobrák, Vráta, Jazarcia, Kalovníky, Háj, Pod Ľuboriečskou cestou, Horný háj, Strminy, Nad Breziny, Hlúšťa, Nad mlyn, Klinčok, Do Žihľavského chodníka, Vyhorenina, Medzi vody, Nad hradskou, Za Starou riekou, Rovne, Pod hloh, Ravne, Močiar, Stužka, Za humnami, Čierny prieloh, Chotár, Chrastiečka, Pod Rakytou, Chabdie, Nad pustatinou, Pustý laz, Holizné zeme, Kocheľ, Pod Bovdiškou, Pod jarok, Pereš, Podiely, Vraveň

Miesto, Ipeľská kotlina:, 9 z 17

Hlboké, Hlavy, Troje hony, Skaličný vŕšok, Bovdiška, Za šibenicou, Za jarok, Nad Ráztokami, Cez púť, Siedma tabla, Nové Vinice, Konopnice, Kremenia, Skalina, Dolný Bukovec, Ráztoky, Chlievnym potokom, Širiny, Za Dolinou, Bánov háj, Nad Starými Vinicami, Ťakiarov jarok, Humná, Nad Chlievnym potokom, Za hájom, Mlynský jarok, Za vrch, Stráčky, Dráhy, Húštie, Červený vŕšok, Horné vinice, Dankovec, Rakyta, Terke, Pecná stráň, Na vrchu, Za Horné humná, Nad chodník, Prieložský jarok, Kostolná, Mozdrička, Močiare, Biaľuška, Strieborná, Na Dbole, Pri brode, Paškácie, Nad lúčkami, Poldieliky, Nad cintorínom, Čierťažný hrb, Pod horou, Za potokom, Pri Vrbovke, Nad Ráztoky, Pažítky, Cirkevná, Pod hradskou, Šarkanka

Miesto, Ipeľská kotlina:, 10 z 17

Pod Dubím, Jamky, Pod Bieľučkým potokom, Za Bielou hlinou, Dúbrava, Krivá púť, Dolný háj, Pod hájom, Horné strminy, Sedreš, Pustatina, Pod Babkou, Pod Brúskom, Bralce, Úhrady, Dielnice, Na Chotári, Vinice, Pri Hradskom chodníku, Žabica, Záhumenica, Kokava, Ohrada, Rackyne, Nad Hlbokým, Komín, Kozárka, Pavlovica, Úzke lúky, Gáborka, Sikliak, Nad stodôlkou, Šiašov vŕšok, Kapasz puszta, Sklady, Pod Čotou, Pod jarkom, Za Dolné humná, Remník, Zdola dediny, Konopiská, Stránička, Pažiť, Kopane, Selce, Za Kakatkou, Veľká lúka, Oskoruža, Pod Vinice, Páterka, Úzke, Nad Medokýšom, Biela hlina, Ivanka, Holizne, Mezník, Za vrchom, Majerská, Noviny, Kropáčka

Miesto, Ipeľská kotlina:, 11 z 17

Šárna, Pancierka, Nad Chrasťou, Koprovnická hora, Prístavkov vŕšok, Bukovec, Prvošné, Prieložský vrch, Líšky, Halík, Rázsochy, Medzník, Iňanec, Dlhé, Pod viničkami, Nagykút, Pod Chlievnym potokom, Hybec, Preľač, Husia pastva, Pracháreň, Staré vinice, Nad vinicami, Koprovnička, Pazucha, Klokoč, Dolná hora, Kostolná, Nad Mezníkom, Pod Tehlou, Zhora kostola, Nad Pažítky, Pod Stráňou, Horné lúky, Pod hrbom, Vyškovce, Pri Medokýši, Vyškovo, Zadné lúky, Veľký kút, Zhora dediny, Dynisko, Jazero, Pod cintorínom, Hrb, Mlyniská, Nad Kapustniskami, Široké lúky, Kratina, Chrašť, Polomka, Za cintorínom, Kapustné záhrady, Jastrák, Ortoveň, Galamia, Galamijská pastva, Zore, Mlynské polia, Telek

Miesto, Ipeľská kotlina:, 12 z 17

Hlinište, Vrchný hon, Strnádka, Moštec, Pod Bralce, Úboč, Pod Hájiky, Kamenná brána, Do Vrbovky, Dlhé zeme, Šavlovica, Fialkový háj, Breh, Gelendov laz, Chotár, Uranička, Jama, Drienik, Háj, Prostredný vŕšok, Dolné vinice, Spodný hon, Prostredný hon, Lúky, Tuškov diel, Cibulisko, Paškacie, Malé ortovisko, Záhumnice, Katovka, Dolina, Koliesko, Pusté, Pod vinicami, Veľká hora, Predné lúky, Sušiny, Vlčia jama, Pri kríži, Veľká lúka, Štrkovec, Studnička, Holý vrch, Nad mestom, Prosiská, Krákorov vrch, Starý vrch, Hradské pole, Vrch hlavy, Spodná Srňajka, Judin vrch, Plachtínsky vrch, Kalvária, Kamienka, Veselý vŕšok, Pod kaplnkou, Za vrchmi, Hora, Chlanačka, Mešovka

Miesto, Ipeľská kotlina:, 13 z 17

Pod Holým vrchom, Vrchná Srňajka, Stupné, Gočovské vinice, Tortuška, Piesky, Štepnica, Tably, Šibeničný vršok, Bendiak, Stredná tabla, Kozí vrch, Dlhé diely, Pod horou, Rovne, Ďurova hora, Vinice, Šibenica, Rovne, Dolinský klin, Vernica, Srňajka, Kalvársky vrch, Bohušova dolina, Pod Selčiankou cestou, Močiar, Pánske pole, Pod luhom, Kalmárovská, Mútnice, Mandové kúty, Rovne, Drieňovka, Očenáška, Pavlov hrb, Baza, Pecná stráňa, Mankova, Polianky, Pustý vrch, Stavenô, Koncov vrch, Starý vrch, Gaštanov sad, Dĺžiny, Ďurková dolina, Šťavičný bok, Horná lúka, Trhanec, Hermanka, Veľký vrch, Malská pustatina, Dľžiny, Dolinka, Dedinská lúka, Piesočná pastva, Ďurkova dolina, Mlynský kút, Boháč, Breza

Miesto, Ipeľská kotlina:, 14 z 17

Lazná ortoveň, Lovosie lúky, Skalnatý bok, Boží vch, Pod cintorínom, Pri krčme, Horník, Lipina, Za hradskou, Ploský vrch, Stará vinica, Nad cintorínom, Piesočná lúka, Cerina, Nová vinica, Ortovisko, Mišov kút, Peťov, Ivanov bok, Peťovský mlyn, Perné, Panina studňa, Gerhardov vrch, Dlhé, Košik, Čierne stromy, Pri Ipli, Jánsky vrch, Pod vinicami, Sukničky, Huďagovské vinice, Vlnistá, Čák, Ďateliniská, Malý Radov, Vinice, Za vinicami, Cerinská lúka, Rovienky, Pod Pieskom, Kostolík, Nad mačienkou, Želiarky, Kalovník, Za Holým vrchom, Haličsk cesta, Stránička, Na jame, Drozdovky, Okrúhla lúka, Bačov vrch, Pažiť, Háj, Makovisko, Nad Púť, Chotár, Nad jazarom, Kozí prieloh, Žiar, Hladovec

Miesto, Ipeľská kotlina:, 15 z 17

Remanencie, Nad humnami, Uhlisko, Pod Strehovskou cestou, Vlčia jama, Dielik, Štvrtocká dolina, Pod kostolom, Päta, Veľká lúka, Bardanka, Do Koštova, Koštov, Balcovka, Kamenčistá, Kapustnice, Otlík, Za vŕbovým potokom, Zlatá baňa, Za Mikino, Pod majerom, Mlynská lúka, Trojrožná, Kút, Račkova samota, Holý vrch, Staré vinice, Kamenná žena, Chabina, Zhony, Vrkoce, Radovský vrch, Pod Bukovinou, Holý vŕšok, Banský vrch, Vrch háj, Sobotka, Krivé zeme, Malá Stránička, Pri studničkách, Chrastinský jarok, Bukovská dolina, Viničky, Pod záhradami, Patančov jarok, Kerekište, Kopanice, Írek, Studničky, Horné lúky, Capáš, Dolné Lážteky, Kožuška, Rakytie, Lipina, Šedivec, Za vrchom, Bukovina, Pažiť, Holica

Miesto, Ipeľská kotlina:, 16 z 17

Hlinište, Lažtek, Horná lúka, Rechtorovská, Štefanka, Nad Pažiť, Tri kamene, Nad dolinkou, K Cerine, Proletár, Močidlá, Šofranica, Dielnica, Dielec, Úvrate, Kapustnisko, V Lipine, Mikino, Máč, Nad haťou, Egreš, Majerské, Potok Krtíš, Dolná hora, Za Ohrady, Lazce, Šípsky bok, Ďalogov vŕšok, Močiar, Starý vrch, Sysľov vŕšok, Záhumnie od Príkľaku, Pliešky, Dlhá zem, Lazy, Pod Stráničkou, Vinice, Za potokom, Nad vinicami, Pri Cerine, Jasenie, Lapoška, Kohútka, Zrúcanina, Vinice, Hlboké, Hlboká púť, Patanč, Jelšovie, Rybník, Čalomijský bok, Stanova dolinka, Čaja, Hrabina, Dievčí vrch, Húšťavka, Malá Slatina, Funduše, Vlčie jamy, Pod Klin

Miesto, Ipeľská kotlina:, 17 z 17

Motúzy, Babky, Dlhé lúky, Kopane, Velicka, Treskovka, Španie lúky, Nad salašom, Upávča, Pod Chabinu, Kratina, Stávka, Velička, Za Brehom, Hora, Pod Hájom, Za lesom, Malská mláka, Vrch, Šíp, Staré vinice, Nad jarkom, Dolina, Čahovské spodky, Pod Húšťavkou, Pod Lipinou, Pododvor, Konopnice, Dúbä, Martišova dolinka, Topoľ, Lipinský vršok, Mladý háj, Haj, Stráňa, Peserianske, Nad vinice, Kozia dolina, Medzi vŕškami, Studienky

Podobné, Ipeľská kotlina:

1838x turistika, 1758x miesto, 14x strom, 14x chranený strom, 12x orientačný bod, 11x atrakcia, 11x turistické informácie, 8x prístrešok, altánok, 5x komín, 2x orientačná mapa, 1x studňa, 1x ZOO, 1x miesto na piknik
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Ipeľská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://ipelska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.